Bine aţi venit!

Uncategorized

NOU! Plata Impozitelor si Taxelor locale pentru Comuna Râciu se poate efectua si de la  https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public

NOU! LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*)-Privind transparenţa decizională în administraţia publică

NOU! –Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Râciu

 

 

O campanie de informare si responsabilizare a cetatenilor pe tema
drepturilor privind accesibilitatea la datele personale

 

 

Comuna Rîciu, atestată documentar încă din anul 1305, sub numele de „Terra dou Ryvch”, este aşezată din punct de vedere geografic în partea sud-estică a Câmpiei Transilvaniei.

Varietatea obiectelor descoperite în zona comunei Rîciu, aparţinând epocii neoliticului timpuriu şi dezvoltat, eneoliticului, epocii bronzului, epocii fierului şi mai ales epocii romane, atestă continuitatea populaţiei pe aceste meleaguri.

Vestigiile arheologice fac dovada existenţei comunităţilor din aria comunei Rîciu, legăturile cu alte comunităţi din zona limitrofă, inclusiv progresul socio-economic.

În această zonă, strămoşii noştri şi-au crescut fiii de-alungul veacurilor, fără a-şi pierde în negura vremii, limba, obiceiurile, portul şi rămânând urmaşi demni ai celor iubitori de libertate, dreptate şi stăpâni în ţara lor.

Pe acest pământ încărcat de istorie se găseşte aşezată comuna Rîciu, locul unde s-a născut, la 28 februarie 1754 Gheorghe Şincai, unul dintre cei cel mai activi reprezentanţi ai Şcolii Ardelene, personalitate marcantă a culturii româneşti prin erudiţia sa şi prin acţiunile puse în slujba educării marii mase a populaţiei.

Cuvânt al primarului:

,,Stimaţi concetăţeni,

Accesarea acestei pagini va însemna pentru mulţi dintre cei care s-au născut în această comună, retrăirea anilor copilăriei petrecuţi în sat, vârsta fericirii, iar sentimentul predominant va fi nostalgia.

Oricât de departe am fi, peste mări şi ţări, nu trebuie să uităm obligaţiile morale pe care le avem faţă de locurile natale.

Poate în acest fel, unii vor simţi nevoia să îşi revadă satul, oamenii, locurile, tranformările ce au avut loc în decursul timpului.

La sat cunoşti o lume pe care oraşul nu o poate oferi. Se poate revedea satul care îşi întinde vatra până la capătul orizontului. Satul este un loc cu o profundă încărcătură emoţională. În jurul acestuia, ne mişcăm pe parcursul întregii noastre vieţi.

Oricât de importantă ar fi locaţia în care ne stabilim la un moment dat, ne reîntoarcem cu drag spre locul în care am făcut primii paşi, locul de unde am plecat în lume. Vom putea oare să-i răsplătim cum se cuvine pe cei care ne-au dat viaţă? Poate că, niciodată!

Satul este o împărăţie a muncii fără odihnă, truda reprezentând semnul de nobleţe al celor ce asigură pâinea poporului. Cu ei glia este generoasă, oferind tainele sale spre cunoaştere.

Satul este locul unde am vărsat lacrimi pentru cei îngropaţi: stămoşi şi taţi, mame, surori şi fraţi. El este leagănul cu amintiri plăcute şi triste. Fiecare încearcă să-şi exprime ataşamentul faţă de locurile natale, pentru că legătura sufletească cu aceste locuri este neîntreruptă. Satul devine tărâmul fabulos al unei existenţe milenare în care vieţuiesc laolaltă uneltele agricole, pământul rodnic, truditorii veşnici şi luminătorii conştiinţei umane.

Mulţumesc în numele locuitorilor comunei Rîciu, celor care aveţi curiozitatea şi dorinţa de a accesa acest site, cu scopul de a afla cât mai multe informaţii despre noi, gândindu-vă că poate veţi descoperi noi oportunităţi de afaceri de orice natură, îndemnîndu-vă să investiţi în comuna noastră şi asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.

Cu respect,

Primar, IOAN VASU