Cultură

În lucrarea „Peste pod de stupătură”, etnomuzicologul Vasile Conţiu, fiu al satului, afirma: „ Viaţa culturală a comunei se identifică prin cele mai vechi şi mai frumoase obiceiuri folclorice ale satului, în sărbătorile câmpeneşti, în concursurile artistice ale cântecului, jocului şi portului popular. Remarcabile rezultate în activitatea culturală au fost obţinute în perioada 1979-1987 dar şi după anul 1989, când la Rîciu au fost organizate mai multe activităţi culturale printre care amintim: festivalul „Flori dalbe, flori de măr”, festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă, Sărbătoarea  cântecului, jocului şi portului popular de pe câmpie etc.

Un rol deosebit în culturalizarea sătenilor îl are revista „COMLODUL”. Primul număr a apărut în anul 1970. „COMLODUL” este o revistă social-culturală editată prin grija Casei de Cultură „Vasile Conţiu” dar finanţată de Consiliul local al comunei Rîciu.

O altă revistă locală adresată tineretului studios este cea editată de şcolarii Gimnaziului sub numele „Vreau să ştiu”.

Comuna Rîciu, dispune de un climat cultural  asigurat de 2 biblioteci din care una comunală şi una şcolară, cu peste 7500 de volume, o casă de cultură şi 3 cămine culturale.

Mass – media

Mijloacele de informare video, audio şi presa scrisă sunt reprezentate de 4 televiziuni judeţene, 2 posturi de radio, judeţene, 2 ziare judeţene şi alte publicaţii periodice care ajung în comuna Rîciu prin Posta romînă.

„Deşteaptă-te drept aceia, o iubit neamul meu şi ai minte” spunea marele iluminist Gheorghe Şincai.

Despre învăţământul românesc din satele Câmpiei Transilvaniei documentele vorbesc încă din secolul al XVIII-lea, dar este probabil ca şi mai înainte să fi existat şcoli pe lângă mănăstirile de călugări din Rîciu şi Sânmărtinul de Câmpie. Însă documentele vremii vorbesc despre greutăţile învăţământului în acea perioadă. În perioada interbelică, şcoala funcţiona tot pe lângă biserică, care se preocupa cu seriozitate pentru întreţinerea bazei materiale a şcolilor.

După anul 1989, unităţile şcolare din comuna Rîciu au fost modernizate şi dispun de o bază didactico-materială bună, unde elevii pot să fie instruiţi şi educaţi în conformitate cu cerinţele societăţii româneşti moderne şi ale Uniunii Europene.

Pe raza comunei Rîciu, procesul educativ se desfăşoară în  5 şcoli. Numărul total al elevilor este de 547 din care: preşcolari 152; elevi în ciclul primar 219 şi 176 elevi în ciclul gimnazial. Procesul educativ este efectuat de 35 cadre didactice, la care mai participă 3 personal TESA şi 10 îngrijitori. Primăria Rîciu, asigură transportul elevilor la şcoală cu 2 mijloace de transport, autorizate pentru transportul de persoane.

Sărbători

În fiecare an în ziua de 20 iulie de „SF ILIE” se organizează tradiţionalul „Târgu lui Ilie” unde cetăţenii din mai multe localităţi învecinate participă cu mărfuri, animale, formaţii artistice şi vechea „roată cu lanţuri”

La Mănăstirea Sînmartinul de Cîmpie, în fiecare an la data de 14-15 august se organizează praznicul „Adormirea Maicii Domnului”.