Comisia pentru activ. social-cult,culte,învăţământ

SĂLĂGEAN IUONEL-PREŞEDINTE

ULIEŞAN SEBASTIAN-SECRETAR

BELEAN ALIN-CIPRIAN-MEMBRU

LIBEC TEODOR-MEMBRU

EŞANU NECULAI-MEMBRU