Compartimentul Administrare şi Întreţinere

Informaţii: Vice-primar Chertes Ioan, telefon: 0728-297189