DECLARAREA DECESULUI

Actul de deces se întocmeşte la S.P.C.L.E.P. sau, dupã caz, la primãria unitãţii administrativ-teritoriale în a cãrei razã s-a produs decesul ori s-a gãsit cadavrul.

Termenele de  declarare a  decesului sunt:

  • 3 zile de la data încetãrii din viaţã a persoanei,  pentru situaţia în care cauza decesului este naturalã,; în acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia;
  • 48 de ore, calculat din momentul decesului sau al gãsirii, când decesul se datoreazã unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul gãsirii unui cadavru,

Odatã cu declararea decesului, declarantul depune urmãtoarele acte
    a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, în care trebuie consemnatã cauza decesului, fãrã prescurtãri, înscrisã cu majuscule;

    b) certificatul de naştere şi de cãsãtorie, dupã caz;

    c) actul de identitate al decedatului sau paşaportul, în cazul decesului unui cetăţean român cu domiciliul în străinătate, în original şi fotocopie;

    d) documentul de evidenţă militară al celui decedat;

    e) fotocopia actului de identitate al declarantului.
         În cazurile când decesul se datoreazã unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, înregistrarea se face în baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de poliţie sau de parchet, din care sã rezulte cã una dintre aceste autoritãţi a fost sesizatã despre deces.
           În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal de 3 zile, respectiv  48 de ore, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. Mureș.