ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE STARE CIVILĂ ÎN LOCUL CELUI DECLARAT PIERDUT, DISTRUS, DETERIORAT

  • Actul de identitate valabil al petentului, original şi xerox;
  • Actul de identitate al părintelui sau al reprezentantului legal al copilului sub 14 ani sau 14 ani -18 ani, original şi xerox;
  • Prezenta parintelui sau reprezentantului legal si a minorului 14-18 ani posesor act de identitate, dupa caz;
  • Paşaport valabil valabil pt CRDS, eventual paşaport expirat+dovadă ultim domiciliu , original şi xerox
  • Cerere-tip ( cam 1)
  • Certificatul de stare civilă eliberat anterior (dacă este posibil);
  • Taxa de eliberare a certificatului de stare civilă (10 ron achitată la Cam. 1);

CERTIFICATUL DE STARE CIVILĂ SE VA ELIBERA ÎN ACEEAŞI ZI.