ELIBERAREA UNUI EXTRAS MULTILINGV DE STARE CIVILĂ

  • Actul de identitate valabil al petentului, original şi xerox;
  • Actul de identitate al părintelui sau al reprezentantului legal al copilului sub 14 ani sau 14 ani -18 ani, original şi xerox;
  • Prezenta parintelui sau reprezentantului legal si a minorului 14-18 ani posesor act de identitate, dupa caz;
  • Paşaport valabil, eventual paşaport expirat, original şi xerox pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate;
  • Cerere-tip ( cam 1)
  • Taxa de eliberare a extrasului multilingv de stare civilă;

EXTRASUL MULTILINGV DE STARE CIVILĂ SE VA ELIBERA ÎN DOUĂ ZILE LUCRĂTOARE.