Potenţial economic

Economia

Situaţia socio – economică a comunei Rîciu

Principalele activităţi economice ale locuitorilor comunei Rîciu sunt cu caracter industrial/depozitare şi agricol. Acestea sunt concentrate în special în localitatea de reşedinţă de comună, dar şi în celelalte localităţi mai mici. Societăţile comerciale în comuna Rîciu sunt Societăţile comerciale din comuna Rîciu sunt: CONSUMCOOP BRUTĂRIE, RADOVLAD SA (FERONERIE), SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A-STAŢIA DE USCARE ŞI COMPRIMARE A GAZELOR NATURALE Sânmărtin, EXPROGAZ SA PL Sânmărtin, ZAMUR SA (PLATFORMA DE RECEPŢIE A SFECLEI DE ZAHĂR, AGRO FUNGHI SRL.

Există şi o serie de puncte de practicare a comerţului.

Activitatea de bază a populaţiei este şi rămâne însă agricultura prin cele două activităţi de bază: cultivarea plantelor şi creşterea animalelor, activităţi ce constituie principala sursă de existenţă. Activitatea se desfăşoară independent, dar şi prin societăţi agricole. Principalele culturi sunt: sfecla de zahăr, orz, orzoaică, grâu, porumb. Zootehnia este prezentă prin creşterea porcinelor, bovinelor, ovinelor şi păsărilor.

Resurse naturale

Resurse naturale de suprafaţă

Suprafaţa agricolă este un potenţial neexploatat datorită faptului că populaţia este mult îmbătrânită, iar preţurile de înfiinţare şi exploatare ale unei culturi sunt foarte ridicate. Aceste lucruri au făcut ca în ultimii ani, toate categoriile de suprafeţe agricole să fie în scădere uşoară, iar suprafeţele necultivate să crească.

Resurse naturale ale subsolului

Cea mai importantă resursă a subsolului o reprezintă zăcămintele de gaz metan, în special în satele Pîrîu Crucii, Ulieş, Valea Ulieşului şi Sînmartinul de Cîmpie.

Infrastructura

Infrastructura de transport

Reţeaua de drumuri

Pe raza localităţilor Rîciu, Coasta Mare, Pîrîu Crucii trece DN 15 E, având o lungime de 7 km. De asemenea, există drumul judeţean DJ 173-6,5 km care face legătura prin Sânmărtinul de Câmpie cu localitatea Crăieşti, iar restul satelor sunt acoperite de drumuri comunale şi drumuri de exploataţie agricolă.

Lungimea totală a drumurilor publice pe teritoriul comunei Rîciu este de 58 km.
Drumurile comunale au o pondere de 68% din totalul reţelei de drumuri publice.
Drumurile comunale au o lungime de 39,7 Km, fiind în întregime pietruite.

Starea tehnică a drumurilor este relativ bună, deoarece aproape în fiecare an administraţia a alocat bani pentru menţinerea lor în stare de funcţionare.

Transportul între localităţi în interiorul comunei şi legătura cu centrul de judeţ Târgu Mures se face cu firme de maxi-taxi, precum şi cu autovehicule proprietate personală.

Reţeaua de cale ferată

În comuna Rîciu a existat o cale ferată care traversa următoarele sate: Rîciu, Căciulata, Sânmartinul de Cîmpie – cale ferată care făcea legătura între Tg – Mureş şi  comuna Lechinţa din Judeţul Bistriţa Năsăud. Datorită renunţării la acest mijloc de transport, calea ferată nu mai funcţionează dar poate oricând să fie reactivată în special în scop turistic.

Transport aerian

Aeroportul din Tg Mureş fiind la o distanţă de 30 km de centrul comunei Rîciu, face accesibil acest mijloc de transport.

 

Reţele de telecomunicaţii, comunicaţii date şi internet.

Extinderea şi modernizarea centralelor telefonice în ultimii ani a condus la creşterea numărului de abonaţi în reţeaua de telefonie fixă, extinzându-se la majoritatea familiilor din satele aparţinătoare comunei Rîciu.

Oferta comercială în domeniul telecomunicaţiilor este dominată de Compania Naţională de telefonie fixa RomTelecom şi de companiile de telefonie mobilă cu acoperire naţională în special Orange si Vodafone.

Pe raza comunei, serviciul Internet este asigurat de Romtelecom care a preluat Artelecom şi furnizează serviciul de internet www.artelecom.net şi de asemenea în mai mică măsura RS cu serviciu http://www.rdsnet.ro/

În comuna Rîciu  se recepţionează programele 1 şi 2 ale Televiziunii Române, de asemenea Antena 1, PRO TV,  TV Naţional. În ultimii ani au apărut antenele digitate care asigură recepţia a cel puţin 42 canale, antene care s-au răspândit în toate satele componente.

 

 

Infrastructura tehnico- edilitară

Un procent de 99% din sursele ce contribuie la alimentarea cu apă a comunei Rîciu provin din surse de suprafaţă şi restul din surse subterane.

Reţeaua de distribuţie a apei în localitatea Rîciu în lungime totală de 9,8km a fost realizată datorită proiectelor SAPARD,măsura 2.1 ”Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale” în anul 2002.  Prin surse de la bugetul local s-a asigurat o reţea de 15 km apă potabilă în satele Ulieş, Sînmartinul de Cîmpie, Căciulata şi Leniş. Consumul de apă cel mai mare este cel casnic, restul fiind industrial, cel mai mare consumator în acest sens este Exprogaz şi Staţia de uscare şi  comprimare a gazului metan din satul Sînmartinul de Cîmpie. În prezent, sunt racordate peste 600 de gospodării.

Energia

Alimentarea cu gaze naturale

Comuna Rîciu este producător de gaze naturale pentru România.

Principalele localităţi de pe raza comunei unde se extrage gaz metan sunt: Rîciu, Ulieş şi Sînmartinu de Cîmpie, Coasta Mare şi Nima. Reţeaua de distribuire a gazului metan acoperă practic aproape toate satele componente, principalii consumatori sunt cei casnici şi şcolile de pe raza comunei, precum si unităţile de producţie. Reţeaua de distribuţie a gazului metan are o lungime de [60 km] fără branşamente, dar preţurile deosebit de ridicate, fac ca multi posesori de instalaţii pe gaze naturale să renunţe la ele şi să folosească lemnele pentru încălzire sau pentru prepararea hranei.

Consumul se face în baza unor contracte directe cu EON GAZ Tg Mures.

Energia electrică

Este asigurată de SC ELECTRICA SUD- SDEFEE Tg Mures, aceasta fiind utilizată pentru consumul casnic, iluminatul public, ca forţă motrice pentru antrenarea maşinilor şi utilajelor industriale. Reţeaua electrică acoperă 100 % din suprafaţa locuibilă a localităţii;

 

Infrastructura sanitară

Sistemul sanitar cuprinde baza materială şi personalul medico – sanitar.

Din anul 2003 s-au privatizat cabinetele medicale, clădirea şi aparatura fiind preluate în comodat pe cinci ani. La ora actuală, în Rîciu funcţionează un cabinet de medicină generală, un cabinet de pediatrie, două cabinete de stomatologie, fiecare fiind asigurat cu câte un medic şi un asistent. La nivelul comunei funcţionează 2 farmacii care asigură necesarul de medicamente pentru cei cu probleme de sănătate.

 

Infrastructura socială

Asistenţa socială.

Asistenţa persoanelor cu handicap este asigurată de asistenţii personali angajaţi pentru aceste persoane, care la ora actuală sunt în număr de 19, şi al căror salarii este achitat prin Administraţia locală. De asemenea la Primărie este angajat un asistent social care se preocupa de problemele sociale şi care menţine legătura cu centru de protecţie a copilului. De altfel prin Hotărâre de consiliu local s-a aprobat înfiinţarea unui serviciu de asistenţă socială