Proiecte şi investiţii

PRIORITĂŢILE DEZVOLTĂRII COMUNEI  RÎCIU PÂNĂ ÎN ANUL 2013

 

PRIORITATEA I

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LOCALE-TRANSPORT, MEDIU, SĂNĂTATE, EDUCAŢIE, ASISTENŢĂ SOCIALĂ, REABILITARE RURALĂ, UTILITĂŢI PUBLICE

PRIORITATEA II

SPRIJINIREA AFACERILOR

PRIORITATEA III

DEZVOLTAREA TURISMULUI

PRIORITATEA IV

DEZVOLTAREA  DURABILĂ A COMUNEI

PRIORITATEA V

CREŞTEREA OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ,DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ŞI A SERVICIILOR SOCIALE

LINII DIRECTOARE

Efectuarea planificării dezvoltării economice şi sociale a comunei Rîciu, elaborarea unei strategii prin care se identifică căile şi metodele de implementare a acesteia, reprezintă o activitate necesară dezvoltării durabile a comunei.

Strategia de dezvoltare trebuie să urmărească  şi să asigure o dezvoltare economică accentuată şi mai ales o revigorare a agriculturii. În urma realizării acestora, efectul scontat se va regăsi în îmbunătăţirea gradului de accesibilitate şi atractivitate a comunei, creşterea rolului localităţii pe plan economic şi social.

Proiectele sunt grupate pe priorităţi şi în marea lor majoritate privesc necesităţile de racordare la sistemul de canalizare, gestionarea deşeurilor, epurarea apelor uzate, întreţinerea şi modernizarea infrastructurii de transport, dotarea şi întreţinerea unităţilor şcolare.