2011

Dispoziţii pentru anul 2011

1.Dispoziţa  nr.3 din  31.01.2011  cu   privire la reconstituirea comisiei comunale privind efectuarea recensământului general agricol, ca urmare a pensionării pentru limită de vârstă a secretarului comunei.

2.Dispoziţiile nr.4-20 din 31.01.2011 cu privire la reincadrarea personalului plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.(Expunere de motive)

3.Dispoziţia nr.21 din 31.01.2011 cu privire la numirea membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare

4.Dispoziţia nr.22 din 7 februarie 2011 cu privire la convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local Rîciu,

5.Dispoziţa  nr.23 din  25.02.2011, privind delegarea atribuţiilor de serviciu pe probleme de asistenţă socială, d-nei Baciu Nicoleta.

6.Dispoziţia nr.24 din 25.02.2011, privind reorganizarea colectivului de sprijin al

activităţii de autoritate tutelară şi asistenţă socială.

7.Dispoziţiile nr.25-208 din 25.02.2011, cu privire la acordarea drepturilor de alocaţie familială pentru susţinerea familiei.

8.Dispoziţa nr.209-219 din  28.02.2011, privind suspendarea ajutorului social persoanelor care nu se încadrează  în prevederile legale.

9.Dispoziţia nr.220-301 din 28.02.2011, privind acordarea ajutorului social.

10.Dispoziţia nr. 302 din 28.02.2011, privind distribuirea produselor alimentare prin programul PEAD 2010.

11.Dispoziţia nr. 303-313 din 11.03.2011, privind acordarea dreptului de alocaţie familială pentru susţinerea familiei.

12.Dispoziţia nr.314-316 din 11.03.2011, privind acordarea ajutorului social.

13.Dispoziţia nr.317 din 14.03.2011, pentru suspendare contract muncă.

14.Dispoziţia nr. 318-329 din 22.03.2011, privind acordarea dreptului de alocaţie familială pentru susţinerea familiei.

15.Dispoziţia nr. 330-331 din 25.03.2011, privind anularea dispoziţiilor nr. 48 şi 91 din data de 25.02.2011, de acordare a drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei, prin schimbarea numelui titularului.

16.Dispoziţia nr.332 din 25.03.2011 cu privire la convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local Rîciu pentru data de 30.03.2011.

17.Dispoziţia nr. 333 din 29.03.2011, privind desemnarea unei persoane, care să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport.

18.Dispoziţia nr. 334 din 31.03.2011, privind modificarea dreptului la ajutor social.

19.Dispoziţiile nr.335-346 din 31.03.2011 cu privire la suspendarea ajutorului social.

20.Dispoziţiile nr. 347-351 din 31.03.2011 cu privind acordarea ajutorului social.

22.Dispoziţiile nr. 352-354 din 05.04.2011 cu privind acordarea dreptului de alocaţie familială pentru susţinerea familiei.

23.Dispoziţia nr. 355 din 08.04.2011 privind desemnarea unei persoane să efectueze actualizarea listelor electorale permanente.

24.Dispoziţia nr.356 din 15.04.2011 cu privire la convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local Rîciu pentru data de 19.04.2011.

25.Dispoziţia nr.357 din 15.04.2011 cu privire la acordarea dreptului de alocaţie familială pentru susţinerea familiei.

26.Dispoziţia nr.358 din 26.04.2011 cu privire la reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile.

27.Dispoziţia nr.359-360 din 29.04.2011 cu privire la reluarea ajutorului social.

28.Dispoziţia nr.361 din 29.04.2011 privind modificarea ajutorului social.

29.Dispoziţia nr.362-363 din 29.04.2011 privind reluarea ajutorului social.

30.Dispoziţia nr.364-365 din 29.04.2011 privind acordarea ajutorului social.

31.Dispoziţia nr.366-371 din 29.04.2011 privind suspendarea ajutorului social.

32.Dispoziţia nr.372 din 29.04.2011 privind acordarea dreptului de alocaţie familială pentru susţinerea familiei.

33.Dispoziţia nr.373 din 29.04.2011 privind acordarea ajutorului social.

34.Dispoziţia nr.374 din 29.04.2011 privind reluarea ajutorului social.

35.Dispoziţia nr.375 din 06.05.2011 cu privire la reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile.

36.Dispoziţia nr.376 din 16.05.2011 privind reconstituirea unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor şi pentru siguranţa alimentelor.

37.Dispoziţia nr.377 din data de 19.05.2011 privind rectificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

38.Dispoziţia nr.378 din data de 19.05.2011 privind rectificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

39.Dispoziţia nr.379 din data de 19.05.2011 privind rectificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

40.Dispoziţia Nr.380 din data de 19.05.2011 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Rîciu.

41.Dispoziţia nr.381 din data de 20.05.2011 privind rectificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

42.Dispoziţia nr.382 din data de 20.05.2011 privind rectificarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.

43.Dispoziţia nr.383 din data de 20.05.2011 privind rectificarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.

44.Dispoziţia nr.384 din data de 20.05.2011 privind rectificarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.

45.Dispoziţia nr.385 din data de 20.05.2011 privind rectificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

46.Dispoziţia nr.386 din data de 20.05.2011 privind rectificarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.

47.Dispoziţia nr.387 din data de 20.05.2011 privind rectificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

48.Dispoziţia nr.388 din data de 23.05.2011 privind rectificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

49.Dispoziţia nr.389 din data de 23.05.2011 privind rectificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

50.Dispoziţia nr.390 din data de 24.05.2011 privind rectificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

51.Dispoziţia nr.391 din data de 25.05.2011 privind punerea în aplicare a mandatelor de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii.

52.Dispoziţia nr.392 din 26.05.2011, privind numirea persoanelor autorizate să semneze în numele instituţiei, documente financiar-bancare.

53.Dispoziţia nr.393 din 28.05.2011, privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Rîciu.

54.Dispoziţia nr.394 din data de 30.05.2011 privind numirea unui curator.

55.Dispoziţia nr.395 din data de 30.05.2011 privind reluarea ajutorului social.

56.Dispoziţia nr.396 din data de 30.05.2011 privind reluarea ajutorului social.

57.Dispoziţia nr.397 din data de 30.05.2011 privind acordarea dreptului de alocaţie familială pentru susţinerea familiei.

58.Dispoziţia nr.398 din data de 30.05.2011 privind acordarea dreptului de alocaţie familială pentru susţinerea familiei.

59.Dispoziţia nr.399 din data de 30.05.2011 privind acordarea ajutorului social.

60.Dispoziţia nr.400 din data de 30.05.2011 privind acordarea ajutorului social.

61.Dispoziţia nr.401 din data de 30.05.2011 privind suspendarea ajutorului social.

62.Dispoziţia nr.402 din data de 30.05.2011 privind suspendarea ajutorului social.

63.Dispoziţia nr.403 din data de 30.05.2011 privind suspendarea ajutorului social.

64.Dispoziţia nr.404 din data de 30.05.2011 privind suspendarea ajutorului social.

65.Dispoziţia nr.405 din data de 30.05.2011 privind suspendarea ajutorului social.

66.Dispoziţia nr.406 din data de 30.05.2011 privind suspendarea ajutorului social.

67.Dispoziţia nr.407 din data de 30.05.2011 privind suspendarea ajutorului social.

68.Dispoziţia nr.408 din data de 30.05.2011 privind suspendarea ajutorului social.

69.Dispoziţia nr.409 din data de 31.05.2011 privind suspendarea ajutorului social.

70.Dispoziţia nr.410 din 06.06.2011, privind delegarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă.

71.Dispoziţia nr.411 din 06.06.2011, privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

72.Dispoziţia nr.412 din 07.06.2011, privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Rîciu.

73.Dispoziţia nr.413 din 08.06.2011, privind constituirea  grupului de lucru local PEAD 2011.

74.Dispoziţia nr.414 din 08.06.2011, privind distribuirea produselor alimentare prin programul PEAD 2011.

75.Dispoziţia nr. 416 din 24.06.2011 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Rîciu.

76.Dispoziţia nr. 417 din 24.06.2011 de imputare a sumelor datorate bugetului local pentru anul 2009 şi stabilite conform Deciziei Camerei de Conturi Mureş nr.145 din 3 februarie 2011.

77.Dispoziţia nr. 418 din 30.06.2011 privind acordarea dreptului de alocaţie familială pentru susţinerea familiei.

78.Dispoziţia nr.419 din 30.06.2011 privind suspendarea ajutorului social.

79.Dispoziţia nr.420 din 30.06.2011 privind suspendarea ajutorului social.

80.Dispoziţia nr.421 din 30.06.2011 privind suspendarea ajutorului social.

81.Dispoziţia nr.422 din 30.06.2011 privind suspendarea ajutorului social.

82.Dispoziţia nr.423 din 30.06.2011 privind suspendarea ajutorului social.

83.Dispoziţia nr.424 din 30.06.2011 privind suspendarea ajutorului social.

84.Dispoziţia nr.425 din 30.06.2011 privind suspendarea ajutorului social.

85.Dispoziţia nr.426 din 30.06.2011 privind suspendarea ajutorului social.

86.Dispoziţia nr.427 din 30.06.2011 privind suspendarea ajutorului social.

87.Dispoziţia nr.428 din 30.06.2011 privind reluarea ajutorului social.

88.Dispoziţia nr.429 din 30.06.2011 privind acordarea ajutorului social.

89.Dispoziţia nr.430 din 30.06.2011 privind acordarea ajutorului social.

90.Dispoziţia nr.431 din 30.06.2011 privind acordarea ajutorului social.

91.Dispoziţia nr.432 din 30.06.2011 privind acordarea ajutorului social.

92.Dispoziţia nr.433 din 30.06.2011 privind acordarea dreptului de alocaţie familială pentru susţinerea familiei.

93.Dispoziţia nr.434 din 30.06.2011 privind acordarea dreptului de alocaţie familială pentru susţinerea familiei.

94.Dispoziţia nr. 435 din data de 04.07.2011 emisă în soluţionarea plângerii prealabile înregistrată la Primăria comunei Rîciu sub nr.2992 din 01.07.2011.

95.Dispoziţia nr. 436 din 08.07.2011 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

96.Dispoziţia nr. 437 din 13.07.2011 pentru rectificarea actului de deces nr.6 din 21 februarie 2011, privind pe numita BOKA VICTORIA, exemplarele I şi II  la rubrica cauza decesului.

97.Dispoziţia nr. 438 din 13.07.2011  pentru rectificarea actului de deces nr.46 din 24 noiembrie 2010, privind pe numitul RUŢIA TEODOR, exemplarele I şi II  la rubrica cauza decesului.

98.Dispoziţia nr. 439 din 13.07.2011  pentru rectificarea actului de deces nr.44 din 22 noiembrie 2010, privind pe numitul ŞANDOR IULIU, exemplarele I şi II  la rubrica cauza decesului.

99.Dispoziţia nr. 440 din 13.07.2011 pentru rectificarea actului de deces nr.3 din 12 ianuarie 2011, privind pe numitul LAZĂR TEODOR, exemplarele I şi II  la rubrica cauza decesului.

100.Dispoziţia nr. 441 din 13.07.2011 pentru rectificarea actului de deces nr.22 din 10 mai 2011, privind pe numita JÎMBOREAN DOMNICA, exemplarele I şi II  la rubrica(cile) cauza decesului şi sexul.

101. Dispoziţia nr. 442 din 13.07.2011 pentru rectificarea actului de deces nr.21 din 1 mai 2011, privind pe numitul GREAB IULIUS, exemplarele I şi II  la rubrica sexul.

102.Dispoziţia nr. 443 din 13.07.2011 pentru rectificarea actului de deces nr.20 din 26 aprilie 2011, privind pe numitul PAPOI ALEXANDRU, exemplarele I şi II  la rubrica sexul.

103.Dispoziţia nr. 444 din 13.07.2011 pentru rectificarea actului de deces nr.19 din 23 aprilie 2011, privind pe numitul SZABO IOAN, exemplarele I şi II  la rubrica sexul.

104.Dispoziţia nr. 445 din 13.07.2011 pentru rectificarea actului de deces nr.18 din 21 aprilie 2011, privind pe numitul FĂGĂRAŞ PETRU, exemplarele I şi II  la rubrica sexul.

105.Dispoziţia nr. 446 din 13.07.2011 pentru rectificarea actului de deces nr.17 din 18   aprilie  2011, privind pe numita BOTA ANICA, exemplarele I şi II  la rubrica sexul.

106. Dispoziţia nr. 447 din 13.07.2011 pentru rectificarea actului de deces nr.16 din 13    aprilie 2011, privind pe numitul POGĂCEAN IOAN, exemplarele I şi II  la rubrica sexul.

107. Dispoziţia nr. 448 din 13.07.2011 pentru rectificarea actului de deces nr.15 din 11 aprilie 2011, privind pe numitul ŞOPTEREAN VASILE, exemplarele I şi II  la rubrica sexul

108. Dispoziţia nr. 449 din 13.07.2011 pentru rectificarea actului de deces nr.14 din 11 aprilie 2011, privind pe numita FLOREA ELENA, exemplarele I şi II  la rubrica sexul.

109. Dispoziţia nr. 450 din 13.07.2011 pentru rectificarea actului de deces nr.13 din 5 aprilie 2011, privind pe numitul SEBEZAN ALEXANDRU, exemplarele I şi II la rubrica(cile) cauza decesului şi sexul.

110. Dispoziţia nr. 451 din 13.07.2011 pentru rectificarea actului de deces nr.12 din 29 martie 2011, privind pe numita HUZA CĂTĂLINA, exemplarele I şi II  la rubrica(cile) locul naşterii şi sexul.

111. Dispoziţia nr. 452 din 13.07.2011 pentru rectificarea actului de deces nr.11 din 20 martie 2011, privind pe numita NAGY IULIANA, exemplarele I şi II  la rubrica(cile) data naşterii şi sexul.

112. Dispoziţia nr. 453 din 13.07.2011 pentru rectificarea actului de deces nr.10 din 18 martie 2011, privind pe numitul PATAKI IUON, exemplarele I şi II  la rubrica sexul.

113. Dispoziţia nr. 454 din 13.07.2011 pentru rectificarea actului de deces nr.9 din 16 martie 2011, privind pe numita Strete Silvia, exemplarele I şi II  la rubrica(cile) locul naşterii şi sexul.

114. Dispoziţia nr. 455 din 13.07.2011 pentru rectificarea actului de deces nr.8 din 11 martie 2011, privind pe numita NEGRU MARIA, exemplarele I şi II  la rubrica sexul.

115. Dispoziţia nr.456 din 15.07.2011 cu privire la convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local Rîciu pentru data de 19.07.2011.

116.Dispoziţia nr. 457 din 21.07.2011 privind numirea unui curator pentru persoană cu handicap.

117.Dispoziţia nr. 458 din 22.07.2011 privind constituirea comisiei  de evaluare a ofertelor şi cooptarea de experţi externi în cadrul procedurii de atribuire a contractului de lucrări de montaj utilaje şi echipamente tehologice pentru staţia de epurare.

118.Dispoziţia nr.459 din 29.07.2011 privind suspendarea ajutorului social.

119.Dispoziţia nr.460 din 29.07.2011 privind suspendarea ajutorului social.

120.Dispoziţia nr.461 din 29.07.2011 privind suspendarea ajutorului social.

121.Dispoziţia nr.462 din 29.07.2011 privind suspendarea ajutorului social.

122.Dispoziţia nr.463 din 29.07.2011 privind suspendarea ajutorului social.

123.Dispoziţia nr.464 din 29.07.2011 privind suspendarea ajutorului social.

124.Dispoziţia nr.465 din 29.07.2011 privind suspendarea ajutorului social.

125.Dispoziţia nr.466 din 29.07.2011 privind suspendarea ajutorului social.

126.Dispoziţia nr.467 din 29.07.2011 privind suspendarea ajutorului social.

127.Dispoziţia nr.468 din 29.07.2011 privind suspendarea ajutorului social.

128.Dispoziţia nr.469 din 29.07.2011 privind reluarea ajutorului social.

129.Dispoziţia nr.470 din 29.07.2011 privind modificarea ajutorului social.

130.Dispoziţia nr.471 din 29.07.2011 privind  acordarea ajutorului social.

131.Dispoziţia nr.472 din 29.07.2011 privind modificarea drepturilor de alocaţie familială pentru  susţinerea familiei monoparentale.

132.Dispoziţia nr.473 din 29.07.2011 privind  reluarea ajutorului social.

133.Dispoziţia nr.474 din 29.07.2011 privind modificarea drepturilor de alocaţie familială pentru  susţinerea familiei.

134.Dispoziţia nr.475 din 29.07.2011 privind  acordarea drepturilor de alocaţie familială pentru  susţinerea familiei.

135.Dispoziţia nr.476 din 08.08.2011 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

136.Dispoziţia nr.477 din 08.08.2011 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Rîciu.

137.Dispoziţia nr.478 din 18.08.2011 privind aprobarea prelungirii perioadei  de  acordare a îndemnizaţiei   lunare de îngrijire numitei Conţiu Lucreţia pentru  îngrijirea  numitei   Aştilean Viorica, persoană cu handicap grav,  domiciliată în  localitatea Rîciu, nr. 420,  judeţul  Mureş,  pe perioada  determinată.

138.Dispoziţia nr.479 din 18.08.2011 privind aprobarea prelungirii perioadei  de  acordare a îndemnizaţiei   lunare de îngrijire numitei Apăfăian Elena pentru  îngrijirea  numitului   Apăfăian Raul Cătălin, persoană cu handicap grav,  domiciliată în  localitatea Rîciu, str. Gh. Şincai nr. 113,  judeţul  Mureş,  pe perioada  determinată.

139.Dispoziţia nr. 480 din 18.08.2011 privind  numirea în funcţia publică de conducere vacantă de secretar al comunei Rîciu,  a domnului DUNCA IOAN.

140.Dispoziţia nr.481 din 31.08.2011 privind acordarea ajutorului social.

141.Dispoziţia nr.482 din 31.08.2011 privind acordarea ajutorului social.

142.Dispoziţia nr.483 din 31.08.2011 privind reluarea ajutorului social.

143.Dispoziţia nr.484 din 31.08.2011 privind reluarea ajutorului social.

144.Dispoziţia nr.485 din 31.08.2011 privind reluarea ajutorului social.

145.Dispoziţia nr.486 din 31.08.2011 privind reluarea ajutorului social.

146.Dispoziţia nr.487 din 31.08.2011 privind reluarea ajutorului social.

147.Dispoziţia nr.488 din 01.09.2011 privind numirea unui curator pentru persoană vârstnică.

148.Dispoziţia nr.489 din 02.09.2011 pentru rectificarea actului de naştere nr.50 din 1 iulie 1957 privind pe numitul Mureşan Calin la rubrica numele de familie al titularului.

149.Dispoziţia nr.490 din 05.09.2011 privind reconstituirea comisiei comunale privind efectuarea recensământului populaţiei şi locuinţelor în anul 2011.

150.Dispoziţia nr.491 din 12.09.2011 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

151.Dispoziţia nr.492 din 26.09.2011 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Rîciu.

152.Dispoziţia nr.493 din 30.09.2011 de acordare a drepturilor de alocaţie familială pentru susţinerea familiei.

153.Dispoziţia nr.494 din 30.09.2011 privind suspendarea ajutorului social.

154.Dispoziţia nr.495 din 30.09.2011  privind suspendarea ajutorului social.

155.Dispoziţia nr.496 din 30.09.2011 privind suspendarea ajutorului social.

156.Dispoziţia nr.497 din 30.09.2011 privind suspendarea ajutorului social.

157.Dispoziţia nr.498 din 30.09.2011 privind reluarea ajutorului social.

158.Dispoziţia nr.499 din 30.09.2011 privind reluarea  ajutorului social.

159.Dispoziţia nr.500 din 30.09.2011 privind modificarea ajutorului social.

160.Dispoziţia nr.501 din 30.09.2011 privind modificarea ajutorului social.

161.Dispoziţia nr.502 din 30.09.2011 privind suspendarea ajutorului social.

162.Dispoziţia nr.503 din 30.09.2011 privind suspendarea ajutorului social.

163.Dispoziţia nr.504 din 30.09.2011 privind suspendarea ajutorului social.

164.Dispoziţia nr.505 din 04.10.2011 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

165.Dispoziţia nr.506 din 21.10.2011  privind nominalizarea persoanei responsabile cu completarea şi transmiterea la ITM a registrului general de evidenţă a salariaţilor.

166.Dispoziţia nr.507din 21.10.2011 privind nominalizarea persoanei responsabile pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor referitoare la nerespectarea HG nr.1502/2009.

167.Dispoziţia nr.508 din 21.10.2011 privind actualizarea unităţii locale de sprijin pentru combaterea  bolilor.

168.Dispoziţia nr.509 din 21.10.2011 privind numirea în calitate de curator a d-nei Gabriş Iren pentru  persoană cu handicap. .

169.Dispoziţia nr.510 din 26.10.2011  privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Comunei Rîciu.

170.Dispoziţia nr.511-720 din 28.10.2011  privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale/lemne.

171.Dispoziţia nr.721 din 28.10.2011  privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale/lemne pentru beneficiarii de ajutor social.

172. Dispoziţia nr.722 din 31.10.2011  privind acordarea unui ajutor de urgenţă.

173.Dispoziţia nr.723 din 31.10.2011  privind modificarea ajutorului social.

174.Dispoziţia nr.724 din 31.10.2011  privind modificarea ajutorului social.

175.Dispoziţia nr.725 din 31.10.2011  privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei monoparentale.

176.Dispoziţia nr.726 din 31.10.2011  privind reluarea ajutorului social.

177.Dispoziţia nr.727 din 31.10.2011  privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

178.Dispoziţia nr.728 din 31.10.2011  privind modificarea ajutorului social.

179.Dispoziţia nr.729 din 31.10.2011  privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei monoparentale.

180.Dispoziţia nr.730 din 31.10.2011  privind reluarea ajutorului social.

181.Dispoziţia nr.731 din 31.10.2011  privind modificarea ajutorului social.

182.Dispoziţia nr.732 din 31.10.2011  privind reluarea ajutorului social.

183.Dispoziţia nr.733 din 31.10.2011  privind reluarea ajutorului social.

184.Dispoziţia nr.734 din 01.11.2011  cu privire la sistarea indemnizaţiei lunare acordate unei  persoane cu handicap.

185.Dispoziţia nr.735 din 18.11.2011  privind constituirea comisiei comunale pentru recepţia lucrării Extinderea sistemului de alimentare cu apă în satele Sînmartin, Leniş şi Căciulata.

186. Dispoziţia nr.736 din 21.1012011 privind  rectificarea actului de naştere nr.30 din 24 mai 1960 privind pe numitul Cionc Ioan la rubrica prenumele mamei titularului din Florea în Floarea.

187. Dispoziţia nr. 737 din 21.11.2011 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

188. Dispoziţia nr.738 din 25.11.2011  privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului

local Rîciu.

189. Dispoziţia nr.739 din 28.11.2011  privind acordarea ajutorului social.

190. Dispoziţia nr.740 din 28.11.2011 privind reluarea ajutorului social.

191. Dispoziţia nr.741 din 28.11.2011  privind modificarea ajutorului social.

192. Dispoziţia nr.742-749 din 28.11.2011  privind reluarea ajutorului social.

193. Dispoziţia nr.750-825 din 28.11.2011 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale/lemne.

194. Dispoziţia nr.826 din 28.11.2011 privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

195. Dispoziţia nr.827 din 28.11.2011 privind suspendarea ajutorului social

196. Dispoziţia nr.828 -829 din 28.11.2011 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale/lemne.

197. Dispoziţia nr.830 din 28.11.2011  privind reluarea ajutorului social.

198. Dispoziţia nr.831 din 28.11.2011 privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

199. Dispoziţia nr.832-835 din 28.11.2011  privind reluarea ajutorului social.

200. Dispoziţia nr.836 din 28.11.2011 privind acordarea ajutorului social.

201. Dispoziţia nr. 837 din 08.12.2011 privind reîncadrarea în clase de salarizare a

membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile

postaderare.

202. Dispoziţia nr. 838 din 13.12.2011 privind primirea, înregistrarea, repartizarea, rezolvarea şi expedierea corespondenţei precum şi a constituirii arhivei în cadrul compartimentelor din cadrul aparatului propriu al consiliului local Rîciu.

203.Dispoziţia nr.839 din 23.12.2011 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local Rîciu.

204.Dispoziţia nr.840 din 23.12.2011 pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertei depusă în cadrul procedurii de atribuire a actului adiţional privind execuţia de lucrări suplimentare pentru proiectul „Modernizare, asfaltare drumuri comunale în comuna Rîciu, judeţul Mureş”-proiect finanţat prin PNDR 2007-2013, Măsura 322.

205.Dispoziţia nr.841 din 30.12.2011 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale/lemne.

206.Dispoziţia nr.842-854 din 30.12.2011 privind suspendarea ajutorului social.

207.Dispoziţia nr.855-858 din 30.12.2011 privind reluarea ajutorului social.