2012

Dispoziţii pentru anul 2012

1.Dispoziţia nr.1 din 06.01.2012 privind rectificarea actului de naştere nr.27 din 18.06.1950    privind pe numitul Strete Ioan.

2.Dispoziţia nr.2 din 06.01.2012 privind rectificarea actului de deces nr.41 din 18.10.1999 privind pe numitul Strete Ioan.

3.Dispoziţia nr.3 din 06.01.2012 privind programarea concediilor de odihnă pe anul 2012.

4.Dispoziţia nr.4 din 06.01.2012 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

5.Dispoziţia nr.5 din 23.01.2012 privind aprobarea Raportului proceduriii de atribuire a actului adiţional privind execuţia de lucrări suplimentare pentru proiectul „Modernizare, asfaltare drumuri comunale în Comuna Rîciu, judeţul Mureş”

6.Dispoziţia nr.6 din 23.01.2012 privind nominalizarea persoaneli responsabile cu completarea şi transmiterea la ITM a registrului general de evidenţă a salariaţilor.

7.Dispoziţia nr.7 din 31.01.2012 privind acordarea dreptului de alocaţie familială pentru susţinerea familiei.

8.Dispoziţia nr.8 din 31.01.2012 privind modificarea ajutorului social.

9.Dispoziţia nr.9-12 din 31.01.2012 privind reluarea ajutorului social.

10.Dispoziţia nr.13-16 din 31.01.2012 privind suspendarea ajutorului social.

11.Dispoziţia nr.17 din 10.02.2012 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local Rîciu.

12.Dispoziţia nr.18 din 10.02.2012 privind încetarea contractului de muncă prin acordul părţilor.

13.Dispoziţia nr.19 din 10.02.2012 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

14.Dispoziţia nr.20-24 din 16.02.2012 privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru persoane cu handicap grav.

15.Dispoziţia nr.25 din 27.02.2012 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local Rîciu.

16.Dispoziţia nr.26-27 din 29.02.2012 privind suspendarea ajutorului social.

17Dispoziţia nr.28 din 29.02.2012 privind reluarea ajutorului social.

18.Dispoziţia nr.29-30 din 29.02.2012 privind acordarea ajutorului social.

19.Dispoziţia nr.31-32 din 29.02.2012 privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

20.Dispoziţia nr.33 din  06.03.2012 privind numirea unui curator pe seama bolnavei Sala Susana.

21.Dispoziţia nr.34 din 07.03.2012 privind privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

22.Dispoziţia nr.35 din 07.03.2012 privind angajarea numitului Bucur Marin pe postul de paznic în Serviciul Public Comunitar al comunei Rîciu.

23. Dispoziţia nr.36 din 21.03.2012 cu privire la actualizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.(Pentru vizualizare dispoziţie daţi click AICI)

24.Dispoziţia nr.37 din 21.03.2012 privind numirea d-lui Chertes Ioan, responsabil cu implementarea colectării selective a deşeurilor în cadrul Primăriei comunei Rîciu.

25.Dispoziţia nr.38 din 21.03.2012 privind modificarea repartizării pe trimestre a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Rîciu pe anul 2012.

26.Dispoziţia nr.39-42 din 30.03.2012, cu privire la modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

27.Dispoziţia nr.43-46 din 30.03.2012, privind reluarea ajutorului social.

28.Dispoziţia nr.47 din 30.03.2012, privind suspendarea dreptului la ajutor social.

29.Dispozitia nr.48 din 30.03.2012, privind încetarea ajutorului social.

30.Dispozitia nr.49 din 05.04.2012, privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din comuna Rîciu pentru scrutinul organizat în data de 10 iunie 2012 în vederea alegerii autorităţilor administraţiei publice locale.(Pentru vizualizare dispoziţie daţi click AICI)

31.Dispoziţia nr.50 din 09.04.2012, privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Gliga Steliana Virginia, referent de specialitate în cadrul Compartimentul contabilitate impozite şi taxe din aparatul de specialitate al  Primarului Comunei Rîciu.

32.Dispoziţia nr.51 din 09.04.2012, privind încadrarea  doamnei Gliga Steliana Virginia pe postul de consilier în cadrul Compartimentului Fonduri din aparatul de specialitate al primarului Comunei Rîciu pe perioadă determinată.

33.Dispoziţia nr.52 din 11.04.2012, privind  stabilirea  locurilor de afişaj electoral pe perioada campaniei electorale pentru scrutinul organizat în data de 10 iunie 2012 în vederea alegerii autorităţilor administraţiei publice locale pentru comuna Rîciu.

34.Dispoziţia nr.53 din 11.04.2012, privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

35.Dispoziţia nr.54 din 13.04.2012, privind  convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local Rîciu.

36.Dispoziţia nr.55 din 24.04.2012, privind  înfiinţarea Consiliului Comunitar Consultativ pe Domeniul Educaţional şi Asistenţă Socială.

37.Dispoziţia nr.56-57 din 30.04.2012, privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

38.Dispoziţia nr.58-59 din 30.04.2012, privind acordarea drepturilor de alocaţie familială pentru susţinerea familiei.

39. Dispoziţia nr. 60 din 30.04.2012, privind încetarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

40.Dispoziţia nr.61-64 din 30.04.2012, privind reluarea ajutorului social.

41.Dispoziţia nr. 65-71 din 30.04.2012, privind suspendarea ajutorului social.

42.Dispoziţia nr. 72 din 07.05.2012, privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

43.Dispoziţia nr. 73 din 21.05.2012, privind rectificarea actului de căsătorie nr.6/1934 privind pe numiţii Ruţia Alexandru şi Blaga Maria, exemplarele I şi II la rubricile numele de familie al soţului, numele de familie al tatălui soţului şi numele de familie al mamei soţului.

44.Dispoziţia nr. 74, 79 din 31.05.2012, privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

45.Dispoziţia nr.75 din 31.05.2012, privind acordarea ajutorului social.

46.Dispoziţia nr.76-77 din 31.05.2012, privind modificarea ajutorului social.

47.Dispoziţia nr.78 din 31.05.2012, privind suspendarea ajutorului social.

48.Dispoziţia nr.80 din 31.05.2012, privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local Rîciu.

49.Dispoziţia nr.81 din 31.05.2012, privind stabilirea personalului tehnic auxiliar, din cadrul Primăriei comunei Rîciu, care va participa la realizarea activităţilor li acţiunilor impuse de alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 10 iunie 2012, pe lângă Biroul Electoral de Circumscripţie nr.77.

50.Dispoziţia nr.82 din 31.05.2012, privind prelungirea perioadei de acordarea a indemnizatiei lunare numitei Apăfăian Elena, pentru îngrijirea minorului Apăfăian Raul Cătălin, domiciliat in comuna  Rîciu, strada Gheorghe Şincai nr.113, persoana cu handicap GRAV, pe perioadă determinată (de la  10.04.2012-06.04.2013).

51.Dispoziţia nr.83 din 31.05.2012, privind interzicerea comercializării, distribuirii şi consumului de băuturi alcoolice pe raza comunei Rîciu (satele Rîciu, Sînmartinul de Câmpie, Ulieş şi Nima Rîciului), în ziua de 10.06.2012, pe perioada desfăşurării procesului electoral pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

52.Dispoziţia nr.84-100 din 31.05.2012, privind majorarea cu 8 % a drepturilor salariale începând cu data de 1 iunie 2012.

53.Dispoziţia nr.101 din 18.06.2012, privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

54.Dispoziţia nr.102 din 22.06.2012, privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului local Rîciu.

55.Dispoziţia nr.103 din 28.06.2012, privind actul adiţional nr.2866 din data de 28.06.2012 de prelungire pe perioadă determinată a contractului individual de muncă nr. 124 din 01.02.2008 a  d-lui Milăşan Florin Ovidiu, consilier personal al primarului comunei Rîciu.

56.Dispoziţia nr.104-173 din 29.06.2012, privind suspendarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

57.Dispoziţia nr.174-186 din 29.06.2012, privind  suspendarea ajutorului social.

58.Dispoziţia nr.187 din 29.06.2012, privind modificarea ajutorului social.

59.Dispoziţia nr.188 din 10.07.2012, privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din comuna Rîciu pentru desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României

60.Dispoziţia nr.189 din 11.07.2012, privind  constituirea Grupului local de lucru PEAD 2012.

61.Dispoziţia nr.190 din 11.07.2012, privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

62.Dispoziţia nr.191 din 17.07.2012, privind  sistarea indemnizaţiei lunare acordate numitei Ruţa Irina, pentru persoana cu handicap grav-Ruţa Casian Cosmin.

63.Dispoziţia nr.192 din 17.07.2012, cu privire la stabilirea indemnizaţiei lunare numitei Mărginean Elisabeta, persoana cu handicap grav, domiciliată în comuna Rîciu, strada Gheorghe Şincai nr. 105 în baza Legii nr. 448/2006 republicată.

64.Dispoziţia nr.193 din 20.07.2012, privind  convocarea în şedinţă a Consiliului local Rîciu

65.Dispoziţia nr.194 din 20.07.2012, cu privire la stabilirea locurilor de afişaj electoral pe perioada campaniei electorale pentru referendumul naţional din data de 29 iulie pentru demiterea Preşedintelui României.

66.Dispoziţia nr.195 din 20.07.2012 referitoare la interzicerea comercializării, distribuirii şi consumului de băuturi alcoolice pe raza comunei Rîciu (satele Rîciu, Sînmartinul de Câmpie, Ulieş şi Nima Rîciului), în ziua de 29.07.2012, pe perioada desfăşurării referendumului pentru demiterea Preşedintelui României.

67. Dispoziţia nr.196 din 25.07.2012 privind prelungirea contractului individual de munca a doamnei Gliga Steliana Virginia pe postul de consilier în cadrul Compartimentului Fonduri din aparatul de specialitate al primarului Comunei Rîciu pe perioadă determinată.

68.Dispoziţia nr.197-198 din 31.07.2012 privind  suspendarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

69.Dispoziţia nr.199-204 din 31.07.2012 privind  reluarea ajutorului social.

70.Dispoziţia nr. 205 din 31.07.2012 privind numirea domnului Dunca Ioan-secretar, pentru a asista la încheierea contractului de întreţinere la un notar public, la cererea numitei Biro Solomica din comuna Rîciu, Strada Mihai Viteazu nr. 3, judeţul Mureş.

71.Dispoziţia nr.206 din 31.07.2012 privind  constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente investiţiei Modernizare, asfaltare drumuri comunale comunale,comuna Rîciu, jud. Mureş.

72.Dispoziţia nr.207 din 06.08.2012 privind privind incetarea contractului de munca prin acordul părţilor, încheiat între Primăria comunei Rîciu şi d-l Bucur Marin -agent de pază în cadrul Serviciului Public Comunitar al comunei Rîciu.

73.Dispoziţia nr. 208 din 08.08.2012 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

74.Dispoziţia nr.209 din 16.08.2012, privind încetarea acordării indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav Aştilean Viorica.

75.Dispoziţia nr.210 din 21.08.2012, privind numirea de curator pe seama bolnavului Conţ Ioan Mircea.

76.Dispoziţia nr.211 din 31.08.2012, privind reluarea ajutorului social.

77.Dispoziţia nr.212-216 din 31.08.2012 privind suspendarea ajutorului social.

78. Dispoziţia nr.217- 222 din 31.08.2012 privind încetarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

79.Dispoziţia nr.223-243 din 31.08.2012 privind reluarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

80.Dispoziţia nr. 244 din 13.09.2012 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

81.Dispoziţia nr.245 din 14.09.2012 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local Rîciu.

82.Dispoziţia nr.246 din 21.09.2012 cu privire la sistarea indemnizaţiei lunare acordate numitei Strete Maria, pentru persoana cu handicap grav- Strete Ana.

83.Dispoziţia nr.247 din 28.09.2012 privind numirea de curator pe seama bolnavei Szabo Mărioara.

84.Dispoziţia nr.248 din 28.09.2012 privind delimitarea şi numerotarea secţiilor şi localurilor de vot în comuna Rîciu, cu ocazia alegerilor parlamentare din data de 9 decembrie 2012.

85.Dispoziţia nr.249 din 28.09.2012 privind reluarea ajutorului social.

86.Dispoziţia nr.250-260 din 28.09.2012 privind încetarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

87.Dispoziţia nr.261-270 din 28.09.2012 privind reluarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

88.Dispoziţia nr. 271 din 28.09.2012 privind acordarea ajutorului social.

89.Dispoziţia nr.272 din 28.09.2012 privind modificarea ajutorului social.

90.Dispoziţia nr.273 din 10.10.2012 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

91.Dispoziţia nr.274 din 10.10.2012 privind actualizarea componenţei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Rîciu, Jud. Mureş.

92.Dispoziţia nr.275 din 22.10.2012 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local Rîciu.

93.Dispoziţia nr.276 din 26.10.2012 privind constituirea comitetului de iarnă.

94.Dispoziţia nr.277 din 30.10.2012 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale/lemne pentru beneficiarii de ajutor social.

95.Dispoziţia nr.278-494 din 30.10.2012 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale/lemne.

96.Dispoziţia nr.495 din 31.10.2012 privind acordarea ajutorului social.

97.Dispoziţia nr.496-497 din 31.10.2012 privind reluarea ajutorului social.

98.Dispoziţia nr.498-499 din 31.10.2012 privind reluarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

99.Dispoziţia nr.500 din 31.10.2012 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.

100. Dispoziţia nr.501 din 01.11.2012 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

101.Dispoziţia nr. 502 din 5 noiembrie 2012 privind stabilirea locurilor de afişaj electoral pe perioada campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului.

102.Dispoziţia nr. 503 din 23 noiembrie 2012 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local Rîciu.

103.Dispoziţia nr.504-505 din 29 noiembrie 2012 privind acordarea ajutorului social.

104.Dispoziţia nr.506-537, 543-544 din 29 noiembie 2012 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale/lemne pentru beneficiarii de ajutor social.

105.Dispoziţia nr. 538-542 din 29 noiembie 2012 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.

106.Dispoziţia nr.545-546 din 29 noiembie 2012 privind reluarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

107.Dispoziţia nr.547 din 29 noiembie 2012 privind actualizarea Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor.

108.Dispoziţia nr. 548 din 29.11.2012 privind constituirea Comisiei de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, deţinute de comuna Rîciu.

109.Dispozitia nr.549 din data de 29.11.2012 privind constituirea Comisiei de inventariere anuală a tuturor categoriilor de sigilii şi ştampile, deţinute de către Primăria comunei Rîciu.

110.Dispozitia nr.550 din data de 03.12.2012 referitoare la interzicerea comercializării, distribuirii şi consumului de băuturi alcoolice pe raza comunei Rîciu (satele Rîciu, Sînmartinul de Câmpie, Ulieş şi Nima Rîciului), în ziua de 09.12.2012, pe perioada desfăşurării alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi a Senatului.

111.Dispozitia nr. 551 din data de 03.12.2012 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

112.Dispoziţia nr.552 din data de 04.12.2012 privind încetarea ajutorului social.

113.Dispozitia nr.553-568 din data de 04.12.2012 privind majorarea cu 7,4 % a drepturilor salariale ale personalului din cadrul Primăriei comunei Rîciu.

114.Dispoziţia nr.569 din data de 07.12.2012 privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu pe anul 2012.

115.Dispoziţia nr.570 din data de 12.12.2012 privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu pe anul 2012.

116.Dispoziţia nr.571 din data de 14.12.2012 privind desemnarea consilierului de etică.

117.Dispoziţia nr.572 din data de 14.12.2012 privind reorganizarea controlului financiar-preventiv.

118.Dispoziţia nr.573 din data de 14.12.2012 privind aprobarea Codului de etică al funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Rîciu.

119.Dispoziţia nr.574 din data de 18.12.2012 privind constituirea comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru vânzarea autoturismului Marca Volkswagen Tip: Golf GTI cu nr. de înmatriculare MS-09-LVY.

120.Dispoziţia nr.575 din data de 20.12.2012 privind prelungirea contractului individual de munca a doamnei Gliga Steliana Virginia pe postul de consilier în cadrul Compartimentului Fonduri din aparatul de specialitate al primarului Comunei Rîciu pe perioadă determinată.

121.Dispoziţia nr.576 din data de 21.12.2012 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local Rîciu.

122.Dispoziţia nr.577-581 din data de 28.12.2012 privind încetarea ajutorului social.

123.Dispoziţia nr.582-583 din data de 28.12.2012 privind reluarea ajutorului social.

124.Dispoziţia nr.584/594 din data de 28.12.2012 privind acordarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

125. Dispoziţia nr.585/595 din data de 28.12.2012 privind reluarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

126.Dispoziţia nr.586-593 din data de 28.12.2012 privind încetarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

127.Dispoziţia nr.596 din data de 28.12.2012 privind continuarea acordării indemnizatiei lunare numitei Rotund Olivia, domiciliata in comuna Rîciu, strada Păşunii nr.9, reprezentant legal al minorului Rotund Ioan Cosmin, persoana cu handicap grav cu drept de asistent personal.

62.Dispoziţia nr.191 din 17.07.2012, privind sistarea indemnizaţiei lunare acordate numitei Ruţa Irina, pentru persoana cu handicap grav-Ruţa Casian Cosmin.

63.Dispoziţia nr.192 din 17.07.2012, cu privire la stabilirea indemnizaţiei lunare numitei Mărginean Elisabeta, persoana cu handicap grav, domiciliată în comuna Rîciu, strada Gheorghe Şincai nr. 105 în baza Legii nr. 448/2006 republicată.

64.Dispoziţia nr.193 din 20.07.2012, privind convocarea în şedinţă a Consiliului local Rîciu

65.Dispoziţia nr.194 din 20.07.2012, cu privire la stabilirea locurilor de afişaj electoral pe perioada campaniei electorale pentru referendumul naţional din data de 29 iulie pentru demiterea Preşedintelui României.

66.Dispoziţia nr.195 din 20.07.2012 referitoare la interzicerea comercializării, distribuirii şi consumului de băuturi alcoolice pe raza comunei Rîciu (satele Rîciu, Sînmartinul de Câmpie, Ulieş şi Nima Rîciului), în ziua de 29.07.2012, pe perioada desfăşurării referendumului pentru demiterea Preşedintelui României.

67. Dispoziţia nr.196 din 25.07.2012 privind prelungirea contractului individual de munca a doamnei Gliga Steliana Virginia pe postul de consilier în cadrul Compartimentului Fonduri din aparatul de specialitate al primarului Comunei Rîciu pe perioadă determinată.

68.Dispoziţia nr.197-198 din 31.07.2012 privind suspendarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

69.Dispoziţia nr.199-204 din 31.07.2012 privind reluarea ajutorului social.

70.Dispoziţia nr. 205 din 31.07.2012 privind numirea domnului Dunca Ioan-secretar, pentru a asista la încheierea contractului de întreţinere la un notar public, la cererea numitei Biro Solomica din comuna Rîciu, Strada Mihai Viteazu nr. 3, judeţul Mureş.

71.Dispoziţia nr.206 din 31.07.2012 privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente investiţiei Modernizare, asfaltare drumuri comunale comunale,comuna Rîciu, jud. Mureş.

72.Dispoziţia nr.207 din 06.08.2012 privind privind incetarea contractului de munca prin acordul părţilor, încheiat între Primăria comunei Rîciu şi d-l Bucur Marin -agent de pază în cadrul Serviciului Public Comunitar al comunei Rîciu.

73.Dispoziţia nr. 208 din 08.08.2012 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

74.Dispoziţia nr.209 din 16.08.2012, privind încetarea acordării indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav Aştilean Viorica.

75.Dispoziţia nr.210 din 21.08.2012, privind numirea de curator pe seama bolnavului Conţ Ioan Mircea.

76.Dispoziţia nr.211 din 31.08.2012, privind reluarea ajutorului social.

77.Dispoziţia nr.212-216 din 31.08.2012 privind suspendarea ajutorului social.

78. Dispoziţia nr.217- 222 din 31.08.2012 privind încetarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

79.Dispoziţia nr.223-243 din 31.08.2012 privind reluarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

80.Dispoziţia nr. 244 din 13.09.2012 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

81.Dispoziţia nr.245 din 14.09.2012 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local Rîciu.

82.Dispoziţia nr.246 din 21.09.2012 cu privire la sistarea indemnizaţiei lunare acordate numitei Strete Maria, pentru persoana cu handicap grav- Strete Ana.

83.Dispoziţia nr.247 din 28.09.2012 privind numirea de curator pe seama bolnavei Szabo Mărioara.

84.Dispoziţia nr.248 din 28.09.2012 privind delimitarea şi numerotarea secţiilor şi localurilor de vot în comuna Rîciu, cu ocazia alegerilor parlamentare din data de 9 decembrie 2012.

85.Dispoziţia nr.249 din 28.09.2012 privind reluarea ajutorului social.

86.Dispoziţia nr.250-260 din 28.09.2012 privind încetarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

87.Dispoziţia nr.261-270 din 28.09.2012 privind reluarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

88.Dispoziţia nr. 271 din 28.09.2012 privind acordarea ajutorului social.

89.Dispoziţia nr.272 din 28.09.2012 privind modificarea ajutorului social.

90.Dispoziţia nr.273 din 10.10.2012 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

91.Dispoziţia nr.274 din 10.10.2012 privind actualizarea componenţei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Rîciu, Jud. Mureş.

92.Dispoziţia nr.275 din 22.10.2012 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local Rîciu.

93.Dispoziţia nr.276 din 26.10.2012 privind constituirea comitetului de iarnă.

94.Dispoziţia nr.277 din 30.10.2012 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale/lemne pentru beneficiarii de ajutor social.

95.Dispoziţia nr.278-494 din 30.10.2012 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale/lemne.

96.Dispoziţia nr.495 din 31.10.2012 privind acordarea ajutorului social.

97.Dispoziţia nr.496-497 din 31.10.2012 privind reluarea ajutorului social.

98.Dispoziţia nr.498-499 din 31.10.2012 privind reluarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

99.Dispoziţia nr.500 din 31.10.2012 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.

100. Dispoziţia nr.501 din 01.11.2012 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

101.Dispoziţia nr. 502 din 5 noiembrie 2012 privind stabilirea locurilor de afişaj electoral pe perioada campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului.

102.Dispoziţia nr. 503 din 23 noiembrie 2012 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local Rîciu.

103.Dispoziţia nr.504-505 din 29 noiembrie 2012 privind acordarea ajutorului social.

104.Dispoziţia nr.506-537, 543-544 din 29 noiembie 2012 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale/lemne pentru beneficiarii de ajutor social.

105.Dispoziţia nr. 538-542 din 29 noiembie 2012 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.

106.Dispoziţia nr.545-546 din 29 noiembie 2012 privind reluarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

107.Dispoziţia nr.547 din 29 noiembie 2012 privind actualizarea Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor.

108.Dispoziţia nr. 548 din 29.11.2012 privind constituirea Comisiei de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, deţinute de comuna Rîciu.

109.Dispozitia nr.549 din data de 29.11.2012 privind constituirea Comisiei de inventariere anuală a tuturor categoriilor de sigilii şi ştampile, deţinute de către Primăria comunei Rîciu.

110.Dispozitia nr.550 din data de 03.12.2012 referitoare la interzicerea comercializării, distribuirii şi consumului de băuturi alcoolice pe raza comunei Rîciu (satele Rîciu, Sînmartinul de Câmpie, Ulieş şi Nima Rîciului), în ziua de 09.12.2012, pe perioada desfăşurării alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi a Senatului.

111.Dispozitia nr. 551 din data de 03.12.2012 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

112.Dispoziţia nr.552 din data de 04.12.2012 privind încetarea ajutorului social.

113.Dispozitia nr.553-568 din data de 04.12.2012 privind majorarea cu 7,4 % a drepturilor salariale ale personalului din cadrul Primăriei comunei Rîciu.

114.Dispoziţia nr.569 din data de 07.12.2012 privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu pe anul 2012.

115.Dispoziţia nr.570 din data de 12.12.2012 privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu pe anul 2012.

116.Dispoziţia nr.571 din data de 14.12.2012 privind desemnarea consilierului de etică.

117.Dispoziţia nr.572 din data de 14.12.2012 privind reorganizarea controlului financiar-preventiv.

118.Dispoziţia nr.573 din data de 14.12.2012 privind aprobarea Codului de etică al funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Rîciu.

119.Dispoziţia nr.574 din data de 18.12.2012 privind constituirea comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru vânzarea autoturismului Marca Volkswagen Tip: Golf GTI cu nr. de înmatriculare MS-09-LVY.

120.Dispoziţia nr.575 din data de 20.12.2012 privind prelungirea contractului individual de munca a doamnei Gliga Steliana Virginia pe postul de consilier în cadrul Compartimentului Fonduri din aparatul de specialitate al primarului Comunei Rîciu pe perioadă determinată.

121.Dispoziţia nr.576 din data de 21.12.2012 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local Rîciu.

122.Dispoziţia nr.577-581 din data de 28.12.2012 privind încetarea ajutorului social.

123.Dispoziţia nr.582-583 din data de 28.12.2012 privind reluarea ajutorului social.

124.Dispoziţia nr.584/594 din data de 28.12.2012 privind acordarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

125. Dispoziţia nr.585/595 din data de 28.12.2012 privind reluarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

126.Dispoziţia nr.586-593 din data de 28.12.2012 privind încetarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

127.Dispoziţia nr.596 din data de 28.12.2012 privind continuarea acordării indemnizatiei lunare numitei Rotund Olivia, domiciliata in comuna Rîciu, strada Păşunii nr.9, reprezentant legal al minorului Rotund Ioan Cosmin, persoana cu handicap grav cu drept de asistent personal.