2013

Dispoziţii pentru anul 2013
1.Dispoziţia nr.1 din data de 03.01.2013 privind continuarea acordării indemnizatiei lunare numitului Bârsan Viorel Alin, domiciliat in comuna  Rîciu, strada Mihai Viteazu nr.23, tatăl minorului Bârsan Cosmin Viorel, persoana cu handicap grav  cu drept de asistent personal.
2.Dispoziţia nr.2 din data de 08.01.2013 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.
3.Dispoziţia nr.3 din data de 10.01.2013 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local Rîciu.
4.Dispoziţia nr.4 din data de 24.01.2013 privind desemnarea persoanei responsabile de implementarea SNA.
5.Dispoziţia nr.5 din data de 28.01.2013 privind încetarea contractului individual de muncă al d-lui Ruţa Ionel.
6.Dispoziţia nr.6 din data de 30.01.2013 privind stabilirea indemnizatiei lunare numitului IUGA TOADER, domiciliat in comuna  Rîciu, strada Mănăstirii nr.1, tatăl minorului IUGA CIPRIAN DAMIAN, persoana cu handicap grav  cu drept de asistent personal.
7.Dispoziţia nr.7-10 din data de 30.01.2013 privind acordarea ajutorului social.
8.Dispoziţia nr.11-12 din data de 30.01.2013 privind reluarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
9.Dispoziţia nr.13-18 din data de 30.01.2013 privind încetarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
10. Dispoziţia nr.19  din data de 30.01.2013 de modificare a drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
11.Dispoziţia nr.20-34 din data de 30.01.2013 de încetarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
12.Dispoziţia nr.35  din data de 30.01.2013 de modificare a drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
13.Dispoziţia nr.36-38 din data de 30.01.2013 de acordare a drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
14.Dispoziţia nr.39 din data de 30.01.2013 privind modificarea ajutorului social.
15. Dispoziţia nr.40-45 din data de 30.01.2013 privind reluarea ajutorului social.
16.Dispoziţia nr.46-47 din data de 31.01.2013 privind modificarea ajutorului social.
17. Dispoziţia nr.48 din data de 31.01.2013 de modificare a drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
18.Dispoziţia nr.49 din data de 11.02.2013 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.
19.Dispoziţia nr.50 din data de 12.02.2013 privind constituirea comisiei pentru recepţia lucrării „Construcţia  unei baze sportive în comuna Rîciu, judeţul Mureş“.
20.Dispoziţia nr. 51 din data de 18.02.2012  privind numirea unui curator special pentru bolnava SZABO MĂRIOARA cu domiciliul în localitatea Rîciu, sat. Valea Seacă nr.11, judeţul Mureş.
21.Dispoziţia nr. 52 din data de 18.02.2013 privind distribuirea produselor PEAD 2012.
22.Dispoziţia nr.53 din data de 28.02.2013 privind acordarea ajutorului social.
23.Dispoziţia nr. 54-58 din data de 28.02.2012  privind reluarea ajutorului social.
24.Dispoziţia nr.59-61 din data de 28.02.2013 privind modificarea ajutorului social.
25.Dispoziţia nr.62-66 din data de 28.02.2013  privind încetarea ajutorului social.
26.Dispoziţia nr. 67 din data de 28.02.2013 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.
27.Dispoziţia nr.68 din data de 28.02.2013 privind reluarea acordării dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.
28.Dispoziţia nr. 69-70 din data de 28.02.2013 privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
29.Dispoziţia nr.71-96 din data de 28.02.2013 privind încetarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
30. Dispoziţia nr.97 din data de 28.02.2013 privind acordarea ajutorului social.
31.Dispoziţia nr. 98 din data de 04.03.2013 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.
32.Dispoziţia nr.99 din data de 06.03.2013 privind împuternicirea doamnei Barteş Roma să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură civilă.
33.Dispoziţia nr.100-115 din data de 22.03.2013 privind recuperare sumă plătită necuvenit cu titlul de ajutor de încălzirea locuinţei pe perioada decembrie 2011-martie 2012
34.Dispoziţia nr.116-174 din data de 22.03.2013 privind recuperare sumă plătită necuvenit cu titlul de ajutor de încălzirea locuinţei în luna noiembrie 2012.
35.Dispoziţia nr. 175 din data de 22.03.2013 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului    Local Rîciu.
36.Dispoziţia nr.176-177 din data de 29.03.2013 privind suspendarea dreptului de alocaţie
pentru susţinerea familiei.
37.Dispoziţia nr.178 din data de 29.03.2013 privind suspendarea ajutorului social.
38.Dispoziţia nr.179 din data de 29.03.2013 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local Rîciu.
39.Dispoziţia nr.180 din data de 01.04 2013 pentru rectificarea actului de căsătorie nr.38 din 16 decembrie 1972, privind pe numiţii Bucur Iuliu şi Săcărea Maria, exemplarele 1 şi 2 la rubricile:
-Locul naşterii soţului din Rîciu în Sânmartin
-Locul naşterii soţiei din Rîciu în Sînmartin
40.Dispoziţia nr. 181 din data de 08.04.2013 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.
41.Dispoziţia nr. 182 din data de 09.04.2013 privind aprobarea Declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismele de monitorizare a Strategiei naţionale anticorupţie în perioada 2012-2015, a Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul Primăriei comunei Rîciu a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, precum şi pentru aprobarea inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare.
42.Dispoziţia nr.183 din data de 09.04.2013 privind stabilirea modalitatii de recuperare pentru zilele de 2 si 3 mai 2013 stabilite ca zile libere.
43.Dispoziţia nr. 184 din data de 16.04.2013 privind  continuarea acordării indemnizatiei lunare numitului Bârsan Viorel Alin, domiciliat in comuna  Rîciu, strada Mihai Viteazu nr.23, tatăl minorului Bârsan Cosmin Viorel, persoana cu handicap grav  cu drept de asistent personal.
44.Dispoziţia nr. 185 din data de 18.04.2013 privind  convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local Rîciu.
45.Dispoziţia nr.186-187 din data de 24.04.2013 privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.
46.Dispoziţia nr.188-195 din data de 24.04.2013 privind încetarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
47.Dispoziţia nr.196 din data de 24.04.2013 privind modificarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.
48.Dispoziţia nr.197 din data de 24.04.2013 privind suspendarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
49.Dispoziţia nr. 198 din data de 24.04.2013 privind acordarea ajutorului social.
50.Dispoziţia nr. 199-200 din data de 24.04.2013 privind modificarea ajutorului social.
51.Dispoziţia nr.201-202 din data de 24.04.2013 privind încetarea acordării dreptului de ajutor social.
52.Dispoziţia nr.203 din data de 24.04.2013 privind reluarea ajutorului social.
53.Dispoziţia nr.204 din data de 24.04.2013 privind modificarea ajutorului social.
54.Dispoziţia nr.205-206 din data de 24.04.2013 privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.
55.Dispoziţia nr.207 din data de 26.04.2013 privind stabilirea indemnizaţiei lunare numitei VAS CAROLINA, persoana cu handicap grav, domiciliată în comuna  Rîciu, nr. 80.
56.Dispoziţia nr. 208 din data de 29.04.2013 privind  acordarea unui ajutor de înmormântare numitei Moldovan Maria, domiciliată în comuna Rîciu, sat.Valea Sînmărtinului nr.6, jud. Mureş.
57.Dispoziţia nr.209 din data de 07.05.2013 privind numirea de curator pe seama bolnavei Vas Carolina.
59.Dispoziţia nr. 210 din data de 10.05.2013 privind  convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Rîciu.
60.Dispoziţia nr. 211 din data de 10.05.2013 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.
61.Dispoziţia nr. 212 din data de 24.05.2013 privind  convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Rîciu.
62.Dispoziţia nr. 213 din data de 28.05.2013 privind rectificarea BVC al comunei Rîciu pe anul 2013.
63.Dispoziţia nr.214 din data de 29.05.2013 privind stabilirea comisiei de predare a sistemului public de alimentare cu apa a comunei Rîciu (reţeaua de alimentare cu apă din satele Sînmartin, Leniş şi Căciulata în lungime de 8447 m, a rezervorului de apă cu o capacitate de 200 mc), care vor fi concesionate în baza  Contractului de Delegare a Gestiunii  Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare către operatorul SC „Compania Aquaserv” SA Tg. Mureş.
64.Dispoziţia nr. 215 din data de 31.05.2013 privind  acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.
65.Dispoziţia nr.216 din data de 31.05.2013 privind încetarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.
66.Dispoziţia nr.217-232 din data de 31.05.2013 privind suspendarea ajutorului social.
67.Dispoziţia nr.233-241 din data de 31.05.2013 privind privind încetarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.
68.Dispoziţia nr.242 din data de 06.06.2013 privind prelungirea contractului individual de munca a doamnei Gliga Steliana Virginia pe postul de consilier în cadrul Compartimentului Fonduri din aparatul de specialitate al primarului Comunei Rîciu pe perioadă determinată.
69.Dispoziţia nr.243 din data de 06.06.2013 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.
70.Dispoziţia nr. 244 din data de 10.06.2013 privind  imputarea sumelor datorate bugetului local pentru perioada 2010-2013 şi stabilite conform Deciziei Camerei de Conturi Mureş nr. 991/26.04.2013.
71.Dispoziţia nr.245 din data de 11.06.2013 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu.
72.Dispoziţia nr.246 din data de 11.06.2013 privind suspedarea platii din bugetul local al com. Rîciu a  drepturilor prevăzute in Contractul/Acordul colectiv de munca nr.2667/18.10.2005, modificat prin actele adiţionale nr.1/11.09.2007 şi nr.2/30.12.2010,  si a sporului/indemnizatiei de dispozitiv lunara de 25% din salariul de baza.
73.Dispoziţia nr.247 din data de 11.06.2013 privind constituirea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Primăriei Rîciu.
74.Dispoziţia nr.248 din data de 18.06.2013 privind constituirea Grupului local de lucru-PEAD 2013.
75.Dispoziţia nr.249 din data de 18.06.2013 privind modificarea Nomenclatorului Arhivistic al Primăriei comunei Rîciu, componenta de stare civilă.
76.Dispoziţia nr.250 din data de 27.06.2013 cu privire la sistarea indemnizaţiei lunare acordate numitului Vas Aristide-Ioan, pentru persoana cu handicap grav- Vas Carolina.
77.Dispoziţia nr.251 din data de 28.06.2013 privind acordarea unui ajutor de înmormântare numitei Haidu Persifoana, domiciliată în comuna Rîciu, sat. Ulieş nr. 132, jud. Mureş.
78.Dispoziţia nr.252 din data de 28.06.2013 privind delegarea atribuţiilor referentului contabilitate din cadrul aparatului de specialiate al primarului comunei Rîciu.
79.Dispoziţia nr.253 din data de 28.06.2013 privind numirea persoanelor autorizate să semneze în numele instituţiei documente financiar-bancare.
81.Dispoziţia nr.254-282 din data de 28.06.2013 privind suspendarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.
82.Dispoziţia nr.283-296 din data de 28.06.2013 privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.
83.Dispoziţia nr.297-383 din data de 28.06.2013 privind modificarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.
84. Dispoziţia nr.384-408 din data de 28.06.2013 privind suspendarea ajutorului social.
85. Dispoziţia nr.409-410 din data de 28.06.2013 privind încetarea ajutorului social.
84.Dispoziţia nr.411-448 din data de 28.06.2013 privind modificarea ajutorului social.
87.Dispoziţia nr. 449 din data de 01.07.2013 privind prelungirea contractului individual de munca a doamnei Gliga Steliana –Virginia pe postul de consilier în cadrul Compartimentului Fonduri din aparatul de specialitate al primarului Comunei Rîciu pe perioadă determinată.
88.Dispoziţia nr.450 din data de 01.07.2013 privind desemnarea persoanelor autorizate să opereze în Registrul Electoral.
89.Dispoziţia nr.451 din data de 05.07.2013 cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local Rîciu.
90.Dispoziţia nr.452 din data de 09.07.2013 privind numirea unui tutore pentru bolnavul Conţ Ioan Mircea cu domiciliul în localitatea Rîciu, nr. 157, judeţul Mureş.
91. Dispoziţia nr.453 din data de 09.07.2013 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.
92. Dispoziţia nr.454 din data de 11.07.2013 privind numirea de curator pe seama bolnavei Sfîriac Solomica.
93. Dispoziţia nr.455 din data de 15.07.2013 privind modificarea şi completarea Dispoziţiei nr. 214/29.05.2013 pentru stabilirea comisiei de predare a sistemului public de alimentare cu apa a comunei Rîciu (reţeaua de alimentare cu apă din satele Sînmartin, Leniş şi Căciulata în lungime de 8447 m, a rezervorului de apă cu o capacitate de 200 mc), care vor fi concesionate în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare către operatorul SC „Compania Aquaserv” SA Tg. Mureş.
94.Dispoziţia nr.456-458, 460 din data de 31.07.2013 privind suspendarea ajutorului social.
95.Dispoziţia nr.459, 461 din data de 31.07.2013 privind încetarea ajutorului social.
96. Dispoziţia nr.462-465 din data de 31.07.2013 privind modificarea ajutorului social.
97. Dispoziţia nr.466-469 din data de 31.07.2013 privind reluarea ajutorului social.
98. Dispoziţia nr.470 din data de 31.07.2013 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.
99. Dispoziţia nr.471-472 din data de 31.07.2013 privind încetare a drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
100. Dispoziţia nr.473-476 din data de 31.07.2013 privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
101. Dispoziţia nr.477 din data de 31.07.2013 privind reluarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
102. Dispoziţia nr.478 din data de 09.08.2013 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.
103.Dispoziţia nr.479-481 din data de 30.08.2013 privind suspendarea ajutorului social.
104.Dispoziţia nr.482-497 din data de 30.08.2013 privind încetarea ajutorului social.
105. Dispoziţia nr.498-502 din data de 30.08.2013 privind reluarea ajutorului social.
106. Dispoziţia nr.503-506 din data de 30.08.2013 privind modificarea ajutorului social.
107. Dispoziţia nr.507 din data de 30.08.2013 privind reluarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
108. Dispoziţia nr.508-509 din data de 30.08.2013 privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
109. Dispoziţia nr.510 din data de 30.08.2013 privind acordarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
110.Dispoziţia nr.511 din data de 30.08.2013 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local Rîciu.
111.Dispoziţia nr.512 din data de 16.09.2013 privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.
112..Dispoziţia nr.513 din data de 26.09.2013 privind încetarea contractului individual de muncă nr. 1682 din 10.04.2012 încheiat pe durată determinată cu fracţiune de normă a doamnei Gliga Steliana-Virginia pe postul de consilier în cadrul Compartimentului Fonduri din aparatul de specialitate al primarului Comunei Rîciu, începând cu data de 01.10.2013.
113. Dispoziţia nr.514 din data de 27.09.2013 cu privire la sistarea indemnizaţiei lunare acordate numitului ROMONŢI MIHAI, persoana cu handicap grav
114. Dispoziţia nr.515-516 din data de 30.09.2013 privind acordarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
115 Dispoziţia nr.517-520 din data de 30.09.2013 privind reluarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
116.Dispoziţia nr. 521-522 din data de 30.09.2013 privind suspendarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
117.Dispoziţia nr.523-546 din data de 30.09.2013 privind încetarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
118. Dispoziţia nr.547-550 din data de 30.09.2013 privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
119. Dispoziţia nr.551-552 din data de 30.09.2013 privind reluarea ajutorului social.
120. Dispoziţia nr.553 din data de 30.09.2013 privind modificarea ajutorului social.
121. Dispoziţia nr.554-564 din data de 30.09.2013 privind încetarea ajutorului social.
122.Dispoziţia nr.565 din data de 01.10.2013 privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu pe anul 2013.
123.Dispoziţia nr.566 din data de 14.10.2013 privind desemnarea agentului de inundaţii.
124.Dispoziţia nr.567 din data de 15.10.2013 privind îndeplinirea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă, de către o altă persoană, pe perioada concediului legal sau prezenţa la instruiri şi perfecţionări a ofiţerului de stare civilă.
125.Dispoziţia nr.568 din data de 18.10.2013 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local Rîciu.
128.Dispoziţia nr.569-740 din data de 31.10.2013 privind stabilirea dreptului la ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale/lemne.
127.Dispoziţia nr.741-743 din data de 31.10.2013 privind acordarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
129.Dispoziţia nr.744-745 din data de 31.10.2013 privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
130.Dispoziţia nr.746-759 din data de 31.10.2013 privind suspendarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
131.Dispoziţia nr.760-761 din data de 31.10.2013 privind încetarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
132.Dispoziţia nr.762-763 din data de 31.10.2013 privind reluarea ajutorului social.
133.Dispoziţia nr.764-774 din data de 31.10.2013 privind acordarea ajutorului social.
134.Dispoziţia nr.775 din data de 31.10.2013 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale/lemne pentru beneficiarii de ajutor social.
135.Dispoziţia nr.776 din data de 31.10.2013 privind stabilirea dreptului la ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale/lemne.
136. Dispoziţia nr.777 din data de 31.10.2013 privind încetarea ajutorului social.
137. Dispoziţia nr.778-793 din data de 31.10.2013 privind stabilirea dreptului la ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale/lemne.
138.Dispoziţia nr. 794 din data de 06.11.2013 privind încetarea contractului individual de muncă a domnului Milăşan Florin-Ovidiu.
139. Dispoziţia nr. 795 din data de 06.11.2013 privind constituirea comitetului de iarna al comunei Rîciu, Jud. Mureş.
140.Dispoziţia nr.796-869 din data de 20.11.2013 privind stabilirea dreptului la ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale/lemne.
141.Dispoziţia nr.870 din data de 27.11.2013 privind reluarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
142.Dispoziţia nr.871 din data de 27.11.2013 privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
143.Dispoziţia nr.872-874 din data de 27.11.2013 privind suspendarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
144.Dispoziţia nr.875 din data de 27.11.2013 privind încetarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
145.Dispoziţia nr.876-880 din data de 27.11.2013 privind reluarea ajutorului social.
146.Dispoziţia nr.881 din data de 27.11.2013 privind încetarea ajutorului social.
147.Dispoziţia nr.882-884 din data de 27.11.2013 privind neacordarea ajutorului social.
148.Dispoziţia nr.885 din data de 29.11.2013 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu.
149.Dispoziţia nr.886 din data de 29.11.2013 privind constituirea comisiei de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, deţinute de comuna Rîciu.
150.Dispoziţia nr.887 din data de 29.11.2013 privind consituirea comisiei de inventariere anuală a tuturor categoriilor de sigilii şi ştampile, deţinute de către Primăria comunei Rîciu.
151.Dispoziţia nr.888-902 din data de 13.12.2013 privind stabilirea dreptului la ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale/lemne.
152.Dispoziţia nr.903 din data de 13.12.2013 privind suspendarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
153.Dispoziţia nr.904-906 din data de 13.12.2013 privind reluarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
154.Dispoziţia nr.907 din data de 13.12.2013 privind acordarea ajutorului social.
155.Dispoziţia nr.908-911 din data de 13.12.2013 privind încetarea ajutorului social.
156. Dispoziţia nr. 912 din data de 17.12.2013 privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu pe anul 2013.
157.Dispoziţia nr.913 din data de 20.12.2013 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu.
158.Dispoziţia nr.914 din data de 31.12.2013 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu.
159.Dispoziţia nr.915 din data de 31.12.2013 privind continuarea acordării indemnizatiei lunare numitei Rotund Olivia, domiciliata in comuna Rîciu, strada Păşunii nr.9, reprezentant legal al minorului Rotund Ioan Cosmin, persoana cu handicap grav cu drept de asistent personal
160.Dispoziţia nr.916 din data de 31.12.2013 privind stabilirea indemnizaţiei lunare numitei POP LUCREŢIA, persoana cu handicap grav, domiciliată în comuna Rîciu, str. Iuliu Maniu nr. 28, jud. Mureş, în baza Legii nr. 448/2006 republicată.
161.Dispoziţia nr.917-922 din data de 31.12.2013 privind majorarea salariului minim brut lunar unor angajaţi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rîciu.