2014

1.Dispoziţia nr.1 din data de 20.01.2014 cu privire la sistarea indemnizaţiei lunare acordate numitei Mărginean Elisabeta, persoană cu handicap grav.
2.Dispoziţia nr.2 din data de 24.01.2014 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu.
3.Dispoziţia nr.3-8 din data de 31.01.2014 privind acordarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
4.Dispoziţia nr.9 din data de 31.01.2014 privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
5.Dispoziţia nr.10-30 din data de 31.01.2014 privind suspendarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
6.Dispoziţia nr.31-45 din data de 31.01.2014 privind încetarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
7.Dispoziţia nr.46-99 din data de 31.01.2014 privind modificarea ajutorului social.
8.Dispoziţia nr.100-101 din data de 31.01.2014 privind acordarea ajutorului social.
9.Dispoziţia nr.102-107 din data de 31.01.2014 privind suspendarea ajutorului social.
10.Dispoziţia nr.108-109 din data de 31.01.2014 privind încetarea ajutorului social.
11.Dispoziţia nr.110 din data de 10.02.2014 privind distribuirea produselor alimentare prin programul PEAD 2013.
12.Dispoziţia nr.111 din data de 17.02.2014 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu.
13.Dispoziţia nr.112 din data de 21.02.2014 privind încetarea contractului individual de muncă nr. 1388 din 30.12.1999 încheiat pe durată nedeterminată a domnului Burian Pompei având funcția de şofer clasa ___-_, gradul profesional ___-____, gradația __3__, clasa de salarizare __19__, coeficient de ierarhizare ___1,56__ în cadrul Compartimentului administraţie-întreţinere.
14.Dispoziţia nr.113 din data de 21.02.2014 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi atribuire a contractelor de concesiune pentru paşunile situate în comuna Rîciu.
15.Dispoziţia nr.114 din data de 21.02.2014 privind constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru paşunile situate în comuna Rîciu.
16.Dispoziţia nr.115 din data de 21.02.2014 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu.
17.Dispoziţia nr.116 din data de 28.02.2014 privind încetarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale/lemne.
18.Dispoziţia nr.117-123 din data de 28.02.2014 privind suspendarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
19.Dispoziţia nr.124 -125 din data de 28.02.2014 privind încetarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
20.Dispoziţia nr.126 -135 din data de 28.02.2014 privind suspendarea ajutorului social.
21.Dispoziţia nr.136 din data de 28.02.2014 privind modificarea ajutorului social.
22.Dispoziţia nr.137 -138 din data de 28.02.2014 privind acordarea ajutorului social.
23.Dispoziţia nr.139 din data de 04.03.2014 cu privire la sistarea indemnizaţiei lunare acordate numitei Pop Lucreţia persoană cu handicap grav.
24.Dispoziţia nr.140 din data de 11.03.2014 privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din comuna Rîciu pentru scrutinul organizat în data de 25 mai 2014 în vederea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014.
25.Dispoziţia nr.141 din data de 14.03.2014 cu privire la: constituirea comisiei de examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul de angajare în funcţia de personal contractual pe perioadă nedeterminată (şofer în cadrul Serviciului Public pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Comunei Rîciu).
26.Dispoziţia nr.142 din data de 14.03.2014 privind constituirea comisiei locale pentru probleme de apărare.
27.Dispoziţia nr.143 din data de 25.03.2014 privind modificarea repartizării pe trimestre a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Rîciu pe anul 2014.
28.Dispoziţia nr.144 din data de 25.03.2014 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu.
29.Dispoziţia nr.145-147 din data de 31.03.2014 privind acordarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
30.Dispoziţia nr.148-150 din data de 31.03.2014 privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
31.Dispoziţia nr.151-154 din data de 31.03.2014 privind reluarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
32.Dispoziţia nr.155-156 din data de 31.03.2014 privind încetarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
33.Dispoziţia nr.157-163 din data de 31.03.2014 privind reluarea ajutorului social.
34.Dispoziţia nr.164-166 din data de 31.03.2014 privind modificarea ajutorului social.
35.Dispoziţia nr.167-169 din data de 31.03.2014 privind încetarea ajutorului social.
36.Dispoziţia nr. 170 din data de 31.03.2014 privind angajarea, pe durata nedeterminata, in functia de şofer la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului – personal contractual – a d-lui Almăşan Marcel.
37.Dispoziţia nr.171 din data de 17.04.2014 privind numirea în fucţia publică de execuţie, consilier, clasa I, gradul profesional superior, clasa de salarizare 72, coeficient de ierarhizare 5,77 din cadrul compartimentului agricol, cadastru şi relaţii publice a domnului Murar Constantin ca urmare a transformării postului din personal contractual în funcţionar public.
38.Dispoziţia nr.172 din data de 17.04.2014 privind numirea în fucţia publică de execuţie, referent clasa III, grad profesional superior, clasa de salarizare 42, coeficient de ierarhizare 2,75 din cadrul compartimentului agricol, cadastru şi relaţii publice a doamnei Barteş Roma ca urmare a transformării postului din personal contractual în funcţionar public.
39.Dispoziţia nr.173 din data de 17.04.2014 privind numirea în fucţia publică de execuţie, consilier, clasa I, grad profesional asistent, clasa de salarizare 49, coeficient de ierarhizare 3,27 din cadrul compartimentului asistenţă socială a doamnei Baciu Nicoleta ca urmare a transformării postului din personal contractual în funcţionar public.
40.Dispoziţia nr.174 din data de 25.04.2014 privind recuperarea de către funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rîciu a zilei de 2 mai 2014 stabilită ca zi liberă, în ziua de 26 aprilie 2014.
41.Dispoziţia nr.175 din data de 25.04.2014 privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor membrilor din România în Paralmentul European în anul 2014.
42.Dispoziţia nr.176 din data de 25.04.2014 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu.
43.Dispoziţia nr.177 din data de 30.04.2014 privind neacordarea ajutorului social.
44.Dispoziţia nr.178 din data de 30.04.2014 privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
45.Dispoziţia nr.179-180 din data de 30.04.2014 privind reluarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
46.Dispoziţia nr.181 din data de 30.04.2014 privind suspendarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
47.Dispoziţia nr.182-196 din data de 30.04.2014 privind încetarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
48.Dispoziţia nr.197-199 din data de 30.04.2014 privind suspendarea ajutorului social.
49.Dispoziţia nr.200-206 din data de 30.04.2014 privind încetarea ajutorului social
50.Dispoziţia nr.207 din data de 05.05.2014 privind stabilirea indemnizatiei lunare numitei Pogăcean Alexandra-Adina, domiciliata in comuna Rîciu, satul Nima Rîciului nr.64, reprezentant legal al minorului Pogăcean Raul-Bogdan, persoana cu handicap grav cu drept de asistent personal.
51.Dispoziţia nr.208 din data de 09.05.2014 privind continuarea acordării indemnizatiei lunare numitului Bârsan Viorel Alin, domiciliat in comuna Rîciu, strada Mihai Viteazu nr.23, tatăl minorului Bârsan Cosmin Viorel, persoana cu handicap grav cu drept de asistent personal.
52.Dispoziţia nr.209 din data de 12.05.2014 cu privire la sistarea indemnizaţiei lunare acordate numitului Tamaş Duiu-Iosif pentru îngrijirea numitei Morar Maria persoana cu handicap grav.
53.Dispoziţia nr.210 din data de 16.05.2014 referitoare la interzicerea comercializării, distribuirii şi consumului de băuturi alcoolice pe raza comunei Rîciu (satele Rîciu, Sînmartinul de Câmpie, Ulieş şi Nima Rîciului), în ziua de 25.05.2014, pe perioada desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European.
54.Dispoziţia nr.211 din data de 26.05.2014 cu privire la: constituirea comisiei de examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul de angajare în funcţia de personal contractual pe perioadă nedeterminată (referent în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Comunei Rîciu).
55.Dispoziţia nr.212 din data de 30.05.2014 privind reluarea ajutorului social.
56.Dispoziţia nr.213-220 din data de 30.05.2014 privind suspendarea ajutorului social.
57.Dispoziţia nr.221-226 din data de 30.05.2014 privind încetarea ajutorului social.
58.Dispoziţia nr.227 din data de 30.05.2014 privind reluarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
59.Dispoziţia nr.228 din data de 30.05.2014 privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
60.Dispoziţia nr.229-234 din data de 30.05.2014 privind suspendarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
61.Dispoziţia nr.235-240 din data de 30.05.2014 privind încetarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
62.Dispoziţia nr.241 din data de 02.06.2014 privind reluarea ajutorului social.
63.Dispoziţia nr.242 din data de 05.06.2014 privind numirea domnului Dunca Ioan, secretar al Primăriei comunei Rîciu, pentru asistarea numitei Oprea Maria, domiciliată în comuna Rîciu, sat Cureţe, nr. 12, judeţul Mureş, în faţa notarului public la încheierea unui contract de întreţinere.
64. Dispoziţia nr.243 din data de 11.06.2014 privind modificarea repartizării pe trimestre a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Rîciu pe anul 2014.
65. Dispoziţia nr.244 din data de 17.06.2014 privind angajarea, pe durata nedeterminata, in functia de referent la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului – personal contractual a d-lui Suciu Eugen-Marian.
66.Dispoziţia nr.245 din data de 18.06.2014 privind rectificarea Actului de Naştere nr.21 din 7 august 1964, înregistrat la primăria comunei Rîciu, judeţul Mureş.
67.Dispoziţia nr.246 din data de 20.06.2014 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu.
68.Dispoziţia nr.247din data de 27.06.2014 privind acordarea indemnizaţiei lunare numitului Bota Teodor, persoana cu handicap grav, domiciliată în comuna Rîciu, sat Sînmartinu de Cîmpie nr. 222, jud. Mureş, în baza Legii nr. 448/2006 republicată.
69.Dispoziţia nr.248-249 din data de 30.06.2014 privind suspendarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
70.Dispoziţia nr.250 din data de 30.06.2014 privind reluarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
71.Dispoziţia nr.251 din data de 30.06.2014 de modificare a drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
72.Dispoziţia nr.252 din data de 30.06.2014 privind modificarea ajutorului social.
73.Dispoziţia nr. 253 din data de 03.07.2014 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de promovare in grad profesional.
74.Dispoziţia nr. 254 din data de 24.07.2014 privind rectificarea Actului de Naştere nr.29 din 28 iunie 1950, înregistrat la primăria comunei Sînmartin, judeţul Mureş.
75. Dispoziţia nr.255 din data de 24.07.2014 privind nominalizarea agenţilor economici din reţeaua comercială a comunei Rîciu care vor distribui produse raţionalizate către populaţie.
76. Dispoziţia nr.256 din data de 25.07.2014 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu.
77. Dispoziţia nr.257-260 din data de 31.07.2014 privind acordarea ajutorului social.
78. Dispoziţia nr.261-262 din data 31.07.2014 privind reluarea acordării ajutorului social.
79. Dispoziţia nr.263 din data de 31.07.2014 privind modificarea ajutorului social.
80. Dispoziţia nr.264 din data de 31.07.2014 privind încetarea acordării ajutorului social.
81.Dispoziţia nr.265 din data de 31.07.2014 privind încetarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
82.Dispoziţia nr. 266 din data de 31.07.2014 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a d-lui Vasu Ioan, primar al comunei Rîciu, judetul Mureş, incepand cu data de 1 iulie 2014.
83.Dispoziţia nr.267 din data de 31.07.2014 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a d-lui Chertes Ioan, viceprimar al comunei Rîciu, judetul Mureş, incepand cu data de 1 iulie 2014.
84.Dispoziţia nr. 268 din data de 06.08.2014 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu.
85.Dispoziţia nr. 269 din data de 14.08.2014 privind promovarea în funcţia publică de consilier, clasa de salarizare 49, gradaţia 3, grad profesional superior a doamnei Rîcean Maria.
86.Dispoziţia nr. 270 din data de 14.08.2014 privind promovarea în funcţia publică de consilier, clasa de salarizare 37, gradaţia 2, grad profesional principal a doamnei Ulieşan Ancuţa-Mirona.
87.Dispoziţia nr.271 din data de 14.08.2014 privind suspendarea autorizaţiei de funcţionare a Unităţii Mureşan Diana-Intreprindere Individuală, punctul de lucru din comuna Rîciu.
88.Dispoziţia nr.272 din data de 18.08.2014 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu.
89.Dispoziţia nr. 273 din data de 29.08.2014 privind acordarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
90.Dispoziţia nr. 274 din data de 29.08.2014 privind reluarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
91.Dispoziţia nr.275-278 din data de 29.08.2014 privind suspendarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
92.Dispoziţia nr.279-284 din data de 29.08.2014 privind încetarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
93.Dispoziţia nr.285-286 din data de 29.08.2014 privind acordarea ajutorului social.
94.Dispoziţia nr.287 din data de 29.08.2014 privind reluarea ajutorului social.
95.Dispoziţia nr.288-290 din data de 29.08.2014 privind suspendarea ajutorului social.
96.Dispoziţia nr.291-295 din data de 29.08.2014 privind încetarea ajutorului social.
97.Dispoziţia nr. 296 din data de 18.09.2014 privind numirea cadrului tehnic PSI.
98.Dispoziţia nr. 297 din data de 18.09.2014 privind numirea inspectorului de protecţie civilă.
99.Dispoziţia nr.298 din data de 18.09.2014 privind numirea domnului Suciu Eugen-Marian în funcţia de şef al Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Rîciu, judeţul Mureş.
100.Dispoziţia nr.299 din data de 18.09.2014 privind desemnarea şefului SVSU în funcţia de agent de inundaţii în cadrul Comunei Rîciu.
101.Dispoziţia nr.300 din data de 18.09.2014 privind actualizarea componenţei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Rîciu, Jud. Mureş.
102.Dispoziţia nr. 301 din data de 24.09.2014 privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral pivind organizarea şi desfăşurarea alegerilor prezidenţiale din data de 02.11.2014.
103.Dispoziţia nr. 302 din data de 24.09.2014 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu.
104.Dispoziţia nr.303 din data de 29.09.2014 privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din comuna Rîciu, pentru scrutinul organizat în data de 2 noiembrie 2014 pentru alegerea Preşedintelui României.
105.Dispoziţia nr.304 din data de 30.09.2014 privind acordarea ajutorului social.
106.Dispoziţia nr.305 din data de 30.09.2014 privind modificarea ajutorului social.
107.Dispoziţia nr.306 din data de 30.09.2014 privind încetarea ajutorului social.
108.Dispoziţia nr.307-314 din data de 30.09.2014 privind suspendarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
109.Dispoziţia nr.315 din data de 30.09.2014 privind încetarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
110.Dispoziţia nr.316 din data de 03.10.2014 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu.
111.Dispoziţia nr.317 din data de 15.10.2014 privind sistarea indemnizatiei lunare numitei Pogăcean Alexandra-Adina, domiciliata in comuna Rîciu, satul Nima Rîciului nr.64, reprezentant legal al minorului Pogăcean Raul-Bogdan, persoana cu handicap acentuat.
112.Dispoziţia nr.318 din data de 17.10.2014 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu.
113.Dispoziţia nr.319 din data de 17.10.2014 privind interzicerea comercializării si consumului de băuturi alcoolice pe raza comunei Rîciu (satele Rîciu, Sînmartinu de Câmpie, Ulieş şi Nima Rîciului), in ziua de 2 noiembrie 2014, pe durata desfăşurării alegerilor pentru Preşedintele României in spatiul de protectie al fiecărei sectii de votare
114.Dispoziţia nr.320-494 din data de 28.10.2014 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale/lemne.
115.Dispoziţia nr.495-496 din data de 31.10.2014 privind reluarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
116.Dispoziţia nr.497 din data de 31.10.2014 privind suspendarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
117.Dispoziţia nr.498 din data de 31.10.2014 privind reluarea ajutorului social.
118.Dispoziţia nr. 499 din data de 31.10.2014 privind suspendarea ajutorului social.
119.Dispoziţia nr 500 din data de 31.10.2014 privind încetarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
120.Dispoziţia nr.501 din data de 31.10.2014 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale/lemne pentru beneficiarii de ajutor social.
121.Dispoziţia nr.502-546 din data de 31.10.2014 privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
122.Dispoziţia nr.547-548 din data de 31.10.2014 privind reluarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
123.Dispoziţia nr.549 din data de 12.11.2014 privind interzicerea comercializării si consumului de băuturi alcoolice pe raza comunei Rîciu (satele Rîciu, Sînmartinu de Câmpie, Ulieş şi Nima Rîciului), in ziua de 16 noiembrie 2014, pe durata desfăşurării alegerilor pentru Preşedintele României in spatiul de protectie al fiecărei sectii de votare
124.Dispoziţia nr.550 din data de 13.11.2014, privind constituirea la nivelul Comunei Rîciu, a grupului de lucru pentru implementarea planului european de distribuţie a ajutoarelor, aprobat prin HG. 799/2014 privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.
125.Dispoziţia nr.551 din data de 26.11.2014 privind constituirea Comisiei de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, deţinute de comuna Rîciu.
126.Dispoziţia nr.552 din data de 26.11.2014 privind constituirea comisiei pentru scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea bunurilor, constând în materiale şi materiale de natura obiectelor de inventar precum active fixe din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale.
127.Dispoziţia nr.553 din data de 26.11.2014 privind constituirea Comisiei de inventariere anuală a tuturor categoriilor de sigilii şi ştampile, deţinute de către Primăria comunei Rîciu.
128.Dispoziţia nr.554-603 din data de 28.11.2014 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale.
129. Dispoziţia nr.604-627 din data de 28.11.2014 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne.
130.Dispoziţia nr.628-637 din data de 28.11.2014 privind acordarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
131.Dispoziţia nr.638-640 din data de 28.11.2014 privind reluarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
132.Dispoziţia nr.641-645 din data de 28.11.2014 privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
133.Dispoziţia nr.646-647 din data de 28.11.2014 privind încetarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei
134.Dispoziţia nr.648-652 din data de 28.11.2014 privind acordarea ajutorului social.
135.Dispoziţia nr.653-655 din data de 28.11.2014 privind încetarea ajutorului social.
136.Dispoziţia nr. 656 din data de 28.11.2014 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne.
137.Dispoziţia nr.657 din data de 03.12.2014 privind convocarea şedinţei ordinare a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu.
138.Dispoziţia nr.658 din data de 04.12.2014 privind numirea unui curator pe seama bolnavei GYORGY MARIA, cu domiciliul în satul Sînmartinu de Cîmpie, nr.108, jud.Mureş, CNP 2200709264373.
139.Dispoziţia nr.659 din data de 12.12.2014 privind convocarea şedinţei extraordinare a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu.
140.Dispoziţia nr.660 din data de 12.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare şi acordarea acestui spor funcţionarilor publici si personalului contractual.
141.Dispoziţia nr.661-663 din data de 29.12.2014 privind acordarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
142. Dispoziţia nr. 664-668 din data de 29.12.2014 privind încetarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.
143. Dispoziţia nr. 669 din data de 29.12.2014 privind acordarea ajutorului social.
144. Dispoziţia nr. 670 din data de 29.12.2014 privind încetarea ajutorului social.
145.Dispoziţia nr.671 din data de 30.12.2014 privind convocarea şedinţei extraordinare a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu.
146.Dispoziţia nr. 672-675 din data de 30.12.2014 pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite persoanelor cu handicap grav.
147. Dispoziţia nr. 676 din data de 30.12.2014 privind majorarea salariului minim brut lunar al d-lui Suciu Eugen-Marian angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rîciu pe postul de referent debutant, clasa de salarizare 8, coeficient de ierarhizare 1,19, cu un salariu de bază de 975 lei, şi un salariu brut de 975 lei.
148. Dispoziţia nr. 677 din data de 30.12.2014 privind modificarea cuantumului indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi a adultului cu handicap grav sau reprezentantului legal.