2015

1.Dispoziţia nr. 1 din data de 05.01.2015 privind continuarea acordării indemnizatiei lunare numitei Rotund Olivia, domiciliata in comuna  Rîciu, strada Păşunii nr.9, reprezentant legal al  minorului Rotund Ioan Cosmin, persoana cu handicap grav  cu drept de asistent personal.

2. Dispoziţia nr. 2 din data de 05.01.2015 privind continuarea acordării indemnizatiei lunare numitului IUGA TOADER, domiciliat in comuna  Rîciu, strada Mănăstirii nr.1, tatăl minorului IUGA CIPRIAN DAMIAN, persoana cu handicap grav  cu drept de asistent personal.

3.Dispoziţia nr.3-4 din data de 09.01.2015 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale.

4.Dispoziţia nr. 5-6 din data de 09.01.2015 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne.

5.Dispoziţia Nr. 7 din data de 12.01.2015 privind stabilirea componenţei comisiei de evaluare a ofertelor pentru lucrarea “Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate, comuna Rîciu, judeţul Mureş, Perimetrul de ameliorare Cernătoaie-Continit 57,37 ha“.

6.Dispoziţia nr. 8 din data de 23.01.2015 privind convocarea şedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Rîciu.

7.Dispoziţia nr. 9 din data de 30.01.2015 privind  încetarea dreptului la ajutorului pentru  încălzirea locuinţei cu gaze naturale.

8.Dispoziţia nr. 10 din data de 30.01.2015 privind stabilirea dreptului la ajutorului pentru  încălzirea locuinţei cu gaze naturale.

9.Dispoziţia nr. 11-21 din data de 30.01.2015 privind acordarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

10.Dispoziţia nr. 22 din data de 30.01.2015 privind suspendarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

11.Dispoziţia nr. 23 din data de 30.01.2015 privind încetarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

12.Dispoziţia nr. 24 din data de 30.01.2015 privind încetarea ajutorului social.

13.Dispoziţia nr. 25 din data de 30.01.2015 privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

14.Dispoziţia nr. 26 din data de 30.01.2015 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi atribuire a contractelor de concesiune pentru paşunile situate în comuna Rîciu.

15.Dispoziţia nr. 27 din data de 30.01.2015 privind constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru paşunile situate în comuna Rîciu.

16.Dispoziţia nr. 28 din data de 06.02.2015 privind convocarea şedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Rîciu.

17.Dispoziţia nr. 29-33 din data de 27.02.2015 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.

18.Dispoziţia nr. 34-37 din data de 27.02.2015 privind acordarea ajutorului social.

19.Dispoziţia nr. 38 din data de 27.02.2015 privind modificarea ajutorului social.

20.Dispoziţia nr. 39 din data de 27.02.2015 privind încetarea ajutorului social.

21. Dispoziţia nr. 40 din data de 27.02.2015 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.

22.Dispoziţia nr. 41 din data de 27.02.2015 privind acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei ZAHAN VICTORIA – persoană cu handicap grav

23.Dispoziţia nr. 42 din data de 09.03.2015 privind acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite domnului Colcer Avram-persoană cu handicap grav.

24.Dispoziţia nr. 43 din data de 16.03.2015 privind punerea în aplicare a mandatului de executare a sancţiunii prestării unei activităţii în folosul comunităţii pentru intimata Ghiurca Simona.

25.Dispoziţia nr. 44 din data de 16.03.2015 privind punerea în aplicare a mandatului de executare a sancţiunii prestării unei activităţii în folosul comunităţii pentru intimatul Moti Marin.

26.Dispoziţia nr. 45 din data de 17.03.2015 privind stabilirea indemnizaţiei lunare numitei Dobrean Iuliana, domiciliată în comuna Rîciu, sat Pîrîu Crucii, nr.51, reprezentant legal al minorei Dobrean Andrada, persoană cu handicap grav care necesită protecţie socială.

27.Dispoziţia nr. 46 din data de 17.03.2015 privind distribuirea produselor alimentare rămase pe  stoc după repartizarea acestora către beneficiari prin programul POAD 2014.

28.Dispoziţia nr. 47 din data de 18.03.2015 privind numirea unui curator pe seama bolnavei GYORGY MARIA, cu domiciliul în satul Sînmartinu de Cîmpie, nr.108, jud.Mureş, CNP 2200709264373.

29.Dispoziţia nr. 48 din data de 20.03.2015 privind modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Rîciu pe anul 2015.

30.Dispoziţia nr. 49 din data de 31.03.2015 privind acordarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

31.Dispoziţia nr. 50 din data de 31.03.2015 privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

32.Dispoziţia nr. 51-54 din data de 31.03.2015 privind suspendarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

33.Dispoziţia nr. 55-59 din data de 31.03.2015 privind încetarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

34.Dispoziţia nr. 60 din data de 31.03.2015 privind încetarea ajutorului social.

35.Dispoziţia nr. 61-68 din data de 31.03.2015 privind suspendarea ajutorului social.

36.Dispoziţia nr. 69 din data de 31.03.2015 privind încetarea ajutorului social.

37.Dispoziţia nr. 70 din data de 31.03.2015 privind suspendarea ajutorului social.

38.Dispoziţia nr.71 din data de 31.03.2015 privind încetarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

39.Dispoziţia nr. 72-73 din data de 31.03.2015 privind suspendarea ajutorului social.

40.Dispoziţia nr. 74-75 din data de 31.03.2015 privind încetarea ajutorului social.

41.Dispoziţia nr. 76 din data de 01.04.2015 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică, având ca obiect ”Achiziţie utilaj şi echipamente de lucru de către Comuna Rîciu”.

42.Dispoziţia nr. 77 din data de 01.04.2015 privind majorarea cuantumului brut al salarului de bază al d-nei Baciu Nicoleta, încadrată pe funcţia publică de consilier asistent cu atribuţii de asistent social.

43.Dispoziţia nr. 78  din data de 09.04.2015 privind prelungirea perioadei de acordarea a indemnizatiei lunare numitei Apăfăian Elena, pentru îngrijirea minorului Apăfăian Raul Cătălin, domiciliat in comuna  Rîciu, strada Gheorghe Şincai nr.113, persoana cu handicap GRAV, pe perioadă determinată (de la  03.04.2015-03.04.2016).

44.Dispoziţia nr. 79  din data de 09.04.2015 cu privire la sistarea indemnizaţiei lunare acordate numitei Burian Carolina persoana  cu handicap grav, ca urmare a decesului acesteia.

45.Dispoziţia nr. 80 din data de 17.04.2015 privind continuarea acordării indemnizatiei lunare numitului Bârsan Viorel Alin, domiciliat in comuna  Rîciu, strada Mihai Viteazu nr.23, tatăl minorului Bârsan Cosmin Viorel, persoana cu handicap grav  cu drept de asistent personal, pe perioadă determinată (de la  13.03.2015-13.03.2016).

46.Dispoziţia nr. 81 din data de 17.04.2015 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu.

47.Dispoziţia nr. 82 din data de 23.04.2015 pentru rectificarea actului de naştere nr.59 din 4 august 1955-Rîciu, privind pe Tarnavean Viorel, exemplarele I şi II.

48.Dispoziţia nr. 83  din data de 23.04.2015 pentru rectificarea actului de casătorie nr.11 din 28 iulie 1974-Rîciu, privind pe Tîrnăvean Viorel şi Botorea Aurelia, exemplarele I şi II.

49.Dispoziţia nr. 84 din data de 28.04.2015 privind acordarea intemnizaţiei lunare cuvenite d-lui Pîrlea Augustin- persoană cu handicap grav.

50.Dispoziţia nr. 85-87 din data de 30.04.2015 privind acordarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

51.Dispoziţia nr. 88-100 din data de 30.04.2015 privind suspendarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

52.Dispoziţia nr. 101-103 din data de 30.04.2015 privind încetarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

53.Dispoziţia nr. 104 din data de 30.04.2015 privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

54.Dispoziţia nr. 105-106 din data de 30.04.2015 privind modificarea ajutorului social.

55.Dispoziţia nr. 107-117 din data de 30.04.2015 privind suspendarea ajutorului social.

56.Dispoziţia nr. 118 din data de 30.04.2015 cu privire la sistarea indemnizaţiei lunare acordate numitului COLCER AVRAM persoana  cu handicap grav, ca urmare a decesului acesteia.

57.Dispoziţia nr. 119 din data de 18.05.2015 privind împuternicirea d- nei RÎCEAN MARIA, Consilier superior cu atribuţii de contabilitate, pentru dreptul de semnatura a documentelor contabile din cadrul unităţii administrativ teritoriale si specimenul de semnatura pentru Trezorerie/Banca.

58.Dispoziţia nr. 120 din data de 20.05.2015 privind punerea în aplicare a mandatului de executare a sancţiunii prestării unei activităţii în folosul comunităţii pentru intimatul ORBAN CRISTIAN.

59.Dispoziţia nr. 121 din data de 21.05.2015 privind încetarea de drept a raportului de serviciu dintre Comuna Rîciu și d-l Bota Ioan – casier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rîciu.

60.Dispoziţia nr. 122 din data de 21.05.2015 cu privire la sistarea indemnizaţiei lunare acordate numitului SALA DUMITRU persoana  cu handicap grav, ca urmare a decesului acesteia.

61.Dispoziţia nr. 123 din data de 22.05.2015 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu

62.Dispoziţia nr. 124-127 din data de 29.05.2015 privind suspendarea ajutorului social.

63.Dispoziţia nr. 128 din data de 29.05.2015 privind modificarea ajutorului social.

64.Dispoziţia nr. 129-130 din data de 29.05.2015 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.

65.Dispoziţia nr. 131-132 din data de 29.05.2015 privind modificarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.

66.Dispoziţia nr. 133-135 din data de 29.05.2015 privind reluarea acordării dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.

67.Dispoziţia nr. 136-138 din data de 29.05.2015 privind suspendarea acordării dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.

68.Dispoziţia nr. 139 din data de 15.06.2015 privind modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu pe anul 2015.

69.Dispoziţia nr. 140 din data de 25.06.2015 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului  de achiziţie publică de lucrări „Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate, Comuna Rîciu, Județul Mureș, perimetrul de ameliorare Cernătoaie – Continit – 57,37 ha”.

70.Dispoziţia nr. 141 din data de 26.06.2015 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local Rîciu.

71.Dispoziţia nr. 142-147 din data de 30.06.2015 privind încetarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

72.Dispoziţia nr. 148 din data de 30.06.2015 privind reluarea ajutorului social.

73.Dispoziţia nr. 149-159 din data de 30.06.2015 privind încetarea ajutorului social

74.Dispoziţia nr. 160-162 din data de 30.06.2015 privind suspendarea ajutorului social

75.Dispoziţia nr. 163-164 din data de 30.06.2015 privind majorarea salarului minim brut pe ţară garantat în plată în anul 2015, conform HG nr.1091/2014.

76.Dispoziţia nr. 165 din data de 02.07.2015 privind modificarea cuantumului indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali  ai copilului cu handicap grav, precum şi a adultului cu handicap grav sau reprezentantului legal din cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială al Primăriei comunei Rîciu.

77.Dispoziţia nr. 166 din data de 13.07.2015 privind desemnarea unui expert în  Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului  de achiziţie publică de lucrări „Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate, Comuna Rîciu, Județul Mureș, perimetrul de ameliorare Cernătoaie – Continit – 57,37 ha”.

78.Dispoziţia nr. 167 din data de 13.07.2015 privind alocarea unor sume din bugetul local în vederea organizării unor evenimente culturale şi civice în luna iulie 2015.

79.Dispoziţia nr. 168 din data de 15.07.2015 privind desemnarea membrilor Comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor,  pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice vacante de inspectori, grad profesional asistent,  din  cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Rîciu, stabilit a se desfăşura la data de 03.08.2015

80.Dispoziţia nr. 169 din data de 22.07.2015 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local Rîciu.

81.Dispoziţia nr. 170 din data de 24.07.2015 cu privire la sistarea indemnizaţiei lunare acordate numitului Văcar Vasile, pentru persoana  cu handicap grav Văcar Victoria, ca urmare a acordului  privind exprimarea opțiunii de primire a indemnizației lunare de către susnumită

82.Dispoziţia nr. 171 din data de 24.07.2015 pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei Văcar Victoria- persoană cu handicap grav.

83.Dispoziţia nr. 172 din data de 31.07.2015 privind modificarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.

84.Dispoziţia nr. 173-174 din data de 31.07.2015 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.

85.Dispoziţia nr. 175-182 din data de 31.07.2015 privind încetarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.

86.Dispoziţia nr. 183-184 din data de 31.07.2015 privind reluarea acordării dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.

87.Dispoziţia nr. 185 din data de 31.07.2015 privind acordarea ajutorului social.

88.Dispoziţia nr. 186-187 din data de 31.07.2015 privind reluarea ajutorului social.

89.Dispoziţia nr. 188-195 din data de 31.07.2015 privind încetarea ajutorului social.

90.Dispoziţia nr. 196-200 din data de 31.07.2015 privind majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plata în anul 2015, conform HG nr.1091/2014, unor angajaţi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rîciu.

91.Dispoziţia nr. 201 din data de 31.07.2015 privind stabilirea dimensiunii concrete a creşterii salariale pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Rîciu, începând cu data de 1 iulie 2015.

92.Dispoziţia nr. 202 din data de 07.08.2015 privind constituirea comisiei de recepţie la finalizarea  lucrărilor, pentru obiectivul: „Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna  Rîciu”.

93.Dispoziţia nr. 203-204 din data de 10.08.2015 privind numirea în funcţia publică de inspector, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Rîciu.

94.Dispoziţia nr. 205 din data de 10.08.2015 privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu, pe anul 2015.

95.Dispoziţia nr. 206 din data de 14.08.2015 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local Rîciu.

96.Dispoziţia nr. 207 din data de 31.08.2015 privind desemnarea persoanelor autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral.

97.Dispoziţia nr. 208-209 din data de 31.08.2015 privind acordarea de clase de salarizare suplimentare pentru persoanelor autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral.

98.Dispoziţia nr. 210 din data de 31.08.2015 pentru continuarea acordării indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei BUCUR MARIA- persoană cu handicap grav.

99.Dispoziţia nr. 211 din data de 31.08.2015 privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

100.Dispoziţia nr. 212-214 din data de 31.08.2015 privind încetarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

101.Dispoziţia nr. 215 din data de 31.08.2015 privind reluarea ajutorului social.

102.Dispoziţia nr. 216-220 din data de 31.08.2015 privind încetarea ajutorului social.

102.Dispoziţia nr. 221 din data de 04.09.2015 privind  constituirea comisiei de recepţie la finalizarea  lucrărilor, pentru obiectivul: „Asfaltare curte primărie, comuna Rîciu”.

103.Dispoziţia nr. 222 din data de 04.09.2015 privind constituirea comisiei de recepţie pentru echipamentele şi tehnica de calcul achiziţionate la nivelul SPCLEP Rîciu.

104.Dispoziţia nr. 223 din data de 18.09.2015 privind numirea  doamnei Baciu Nicoleta, consilier asistent-compartimentul de asistenţă  socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru asistarea numitei  Sălăgean Ana, domiciliată în  comuna   Rîciu, sat Coasta Mare, nr. 37, judeţul Mureş, în faţa notarului public   la încheierea unui contract de întreţinere.

105.Dispoziţia nr. 224 din data de 24.09.2015 privind convocarea în şedinţă ordinară a    Consiliului local Rîciu.

106.Dispoziţia nr. 225-228 din data de 30.09.2015 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru  susţinerea familiei.

107.Dispoziţia nr. 229 din data de 30.09.2015 privind modificarea drepturilor de alocaţie  pentru  susţinerea familiei.

108.Dispoziţia nr. 230 din data de 30.09.2015 privind acordarea ajutorului social.

109.Dispoziţia nr. 231-232 din data de 30.09.2015 privind încetarea ajutorului social.

110.Dispoziţia nr. 233 din data de 07.10.2015, cu privire la sistarea indemnizaţiei lunare acordate numitei Cioloboc Maria persoana  cu handicap grav, ca urmare a decesului acesteia.

111.Dispoziţia nr. 234 din data de 13.10.2015, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 124/2014, (*actualizată*) privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, la nivelul comunei Rîciu.

112. Dispoziţia nr. 235 din data de 14.10.2015, privind constituirea comisiei de analiză a cererilor beneficiarilor terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală atribuit în baza Legii nr.15/2003, care solicită cumpărarea terenului respectiv.

113. Dispoziţia nr. 236 din data de 14.10.2015, privind  constituirea comisiei de recepţie la finalizarea  lucrărilor, pentru obiectivul: „Modernizare trotuare  în comuna Rîciu”.

114.Dispoziţia nr. 237 din data de 30.10.2015, privind convocarea şedinţei  ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu.

115. Dispoziţia nr. 238-241 din data de 30.10.2015, de acordare a dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.

116. Dispoziţia nr. 242 din data de 30.10.2015, de modificare a dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.

117. Dispoziţia nr. 243 din data de 30.10.2015, de încetare a drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

118. Dispoziţia nr. 244-249 din data de 30.10.2015, privind suspendarea acordării drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei.

119. Dispoziţia nr. 250-252 din data de 30.10.2015, privind suspendarea ajutorului social.

120. Dispoziţia nr. 253 din data de 30.10.2015, privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale/lemne pentru beneficiarii de ajutor social.

121. Dispoziţia nr. 254-376 din data de 30.10.2015, privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale/lemne.

122.Dispoziţia nr. 377 din data de 11.11.2015 privind punerea în aplicare a sentinţei penale nr.1124 din 06.10.2015 a Judecătoriei Tg.Mureş, privind pe  OROIAN VIOREL în vederea obligaţiei de a presta o muncă neremunerată în  prestării în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

123.Dispoziţia nr. 378 din data de 17.11.2015 privind punerea în aplicare a mandatului de executare a sancţiunii prestării unei activităţii în folosul comunităţii pentru intimatul Farcaş Marian.

124.Dispoziţia nr. 379 din data de 23.11.2015 cu privire la sistarea indemnizaţiei lunare acordate numitei GYŐRGY MARIA persoana  cu handicap grav, ca urmare a decesului acesteia.

125.Dispoziţia nr. 380 din data de 24.11.2015 privind rectificarea BVC al comunei Rîciu pe anul 2015.

126.Dispoziţia nr. 381-384 din data de 27.11.2015 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.

127.Dispoziţia nr. 385-386 din data de 27.11.2015 privind încetarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.

128.Dispoziţia nr. 387-388 din data de 27.11.2015 privind modificarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.

129.Dispoziţia nr. 389 din data de 27.11.2015 privind reluarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.

130.Dispoziţia nr. 390-391 din data de 27.11.2015 privind acordarea ajutorului social.

131.Dispoziţia nr. 392-420 din data de 27.11.2015 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale/lemne.

132.Dispoziţia nr. 421 din data de 02.12.2015 privind numirea unui curator pe seama bolnavului BOBIŞ MIRCEA, cu domiciliul în localitatea Rîciu, str. Iuliu Maniu, nr.22, jud.Mureş, CNP 1940710260014.

133.Dispoziţia nr. 422 din data de 02.12.2015 privind continuarea acordării indemnizatiei lunare numitului IUGA TOADER, domiciliat in comuna  Rîciu, strada Mănăstirii nr.1, tatăl minorului IUGA CIPRIAN DAMIAN, persoana cu handicap grav  cu drept de asistent personal.

134.Dispoziţia nr. 423 din data de 07.12.2015 privind constituirea comisiei pentru scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea bunurilor, constând în materiale şi materiale de natura obiectelor de inventar precum active fixe din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale.

135.Dispoziţia nr. 424 din data de 07.12.2015 privind constituirea Comisiei de inventariere anuală a tuturor categoriilor de sigilii  şi ştampile, deţinute de către Primăria comunei Rîciu.

136.Dispoziţia nr.425 din data de 07.12.2015 privind stabilirea dimensiunii concrete a creşterii salariale pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Rîciu, începând cu data de 1 decembrie 2015.

137.Dispoziţia nr.426 din data de 07.12.2015 privind constituirea comisiei de recepţie la finalizarea  lucrărilor, pentru obiectivul: „Modernizare şi extindere la sediul primăriei din comuna Rîciu “.

138.Dispoziţia nr. 427 din data de 10.12.2015 privind convocarea şedinţei  ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu.

139.Dispoziţia nr. 428 din data de 11.12.2015 privind stabilirea dimensiunii concrete a creşterii salariale pentru consilierul asistent cu atribuţii de asistent social din aparatul de specialitate al primarului comunei Rîciu, începând cu data de 1 decembrie 2015.

140.Dispoziţia nr. 429 din data de 11.12.2015 privind modificarea cuantumului indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali  ai copilului cu handicap grav, precum şi a adultului cu handicap grav sau reprezentantului legal.

141.Dispoziţia nr. 430 din data de 11.12.2015 privind stabilirea dimensiunii concrete a creşterii salariale pentru primarul şi viceprimarul  comunei Rîciu, începând cu data de 1 decembrie 2015.

142.Dispoziţia nr. 431 din data de 15.12.2015 privind continuarea acordării indemnizatiei lunare numitei Rotund Olivia, domiciliata in comuna  Rîciu, strada Păşunii nr.9, reprezentant legal al  minorului Rotund Ioan Cosmin, persoana cu handicap grav  cu drept de asistent personal.

143.Dispoziţia nr.432 din data de 23.12.2015 privind aprobarea rectificării actului de naştere, exemplarele I şi II, privind pe Macoai Cristina.

144.Dispoziţia nr.433 din data de 23.12.2015 privind aprobarea rectificării actului de căsătorie, exemplarele I şi II, privind pe  Negrea Alexandru şi Macai Cristina.

145.Dispoziţia nr. 434 din data de 24.12.2015 privind convocarea şedinţei extraordinare a a Consiliului Local al comunei Rîciu.

146.Dispoziţia nr.435 din data de 30.12.2015 privind convocarea şedinţei extraordinare a a Consiliului Local al comunei Rîciu.

147.Dispoziţia nr.436 din data de 31.12.2015 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei.

148.Dispoziţia nr.437-439 din data de 31.12.2015 privind acordarea ajutorului social.

149.Dispoziţia nr. 440 din data de 31.12.2015 pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite domnului  Bucur Ioan- persoană cu handicap grav.