2016

1. Dispoziţia nr. 1 din data de 19.01.2016 privind  constituirea comisiei de recepţie la finalizarea  lucrărilor, pentru obiectivul: „Repararea prin pietruire a DC 142 A Căciulata-Hagău şi DC 142 B Valea Ulieşului-Valea Sînmărtinului”.

2. Dispoziţia nr. 2 din data de 19.01.2016 privind acordarea unui ajutor financiar de urgenţă numitului Căliani Gheorghe-Ioan.

3. Dispoziţia nr. 3 din data de 21.01.2016 cu privire la sistarea indemnizaţiei lunare acordată numitului Bucur Ioan, persoana  cu handicap grav, ca urmare a decesului acestuia.

4. Dispoziția nr. 4 din data de 22.01.2016 cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Rîciu

5. Dispoziția nr. 5 din data de 22.01.2016 cu privire la constituirea Comisiei de negociere a prețului terenului ce urmează a fi achiziționat în suprafața de 1500 mp situat în intravilanul localității Căciulata, proprietatea numitei Beldiman Maria

6. Dispoziția nr. 6 din data de 22.01.2016 cu privire la punerea in aplicare a sentinței penale nr. 937 din 26.08.2015 a Judecătoriei Tg. Mureș privind pe Bucur Vasile în vederea obligației de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 40 de zile lucrătoare

7. Dispoziția nr. 7 din 29.01.2016 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și atribuire a contractelor de concesiune pentru pășunile situate în comuna Rîciu

8. Dispoziția nr. 8 din 29.01.2016 privind constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor la procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru pășunile situate în comuna Rîciu

9. Dispoziția nr. 9 din 29.01.2016 privind modificarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei, numitei Lunca Natalia-Alexandra

10. Dispoziția nr. 10 din 29.01.2016 privind modificarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei, numitei Moldovan Violeta

11. Dispoziția nr. 11 din 29.01.2016 privind modificarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei, numitei Vulc Ana-Maria

12. Dispoziția nr. 12 din 29.01.2016 privind modificarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei, numitei Ștefan Olivia

13. Dispoziția nr. 13 din 29.01.2016 privind încetarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei, numitei Sala Mariana

14. Dispoziția nr. 14 din 29.01.2016 privind încetarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei, numitului Suciu Eugen-Marian

15. Dispoziția nr. 15 din 29.01.2016 privind încetarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei, numitei Manoilă Ioana

16. Dispoziția nr. 16 din 29.01.2016 privind încetarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei, numitului  Varga Alin

17. Dispoziția nr. 17 din 29.01.2016 privind suspendarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei, numitei Cucuiet Ancuța

18. Dispoziția nr. 18 din 29.01.2016 privind reluarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei, numitei Sala Mioara

19. Dispoziția nr. 19 din 29.01.2016 privind reluarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei, numitului Varga Pardalian Ioan

20. Dispoziția nr. 20 din 29.01.2016 privind acordarea ajutorului social pentru familia d-nei Racz Ibolya

21. Dispoziția nr. 21 din 29.01.2016 privind modificarea ajutorului social pentru familia d-nei Tușinean Susana

22. Dispoziția nr. 22 din 29.01.2016 privind modificarea ajutorului social pentru familia d-nei Adam Floarea

23. Dispoziția nr. 23 din 29.01.2016 privind modificarea ajutorului social pentru familia d-nei Petre Nicoleta

24. Dispoziția nr. 24 din 29.01.2016 privind modificarea ajutorului social pentru familia d-nei Varga Rodica

25. Dispoziția nr. 25 din 29.01.2016 privind modificarea ajutorului social pentru familia d-nei Bob Viorica

26. Dispoziția nr. 26 din 29.01.2016 privind modificarea ajutorului social pentru familia d-nei Moldovan Ana Maria

27. Dispoziția nr. 27 din 29.01.2016 privind modificarea ajutorului social pentru familia d-nei Adam Corina

28. Dispoziția nr. 28 din 29.01.2016 privind modificarea ajutorului social pentru familia d-nei Gyurka Cristina

29. Dispoziția nr. 29 din 29.01.2016 privind modificarea ajutorului social pentru familia d-nei Lumperdean Ibolya

30. Dispoziția nr. 30 din 29.01.2016 privind modificarea ajutorului social pentru familia d-lui Farcaș Cornel

31. Dispoziția nr. 31 din 29.01.2016 privind modificarea ajutorului social pentru familia d-lui Ghiurca Sorin

32. Dispoziția nr. 32 din 29.01.2016 privind modificarea ajutorului social pentru familia d-nei Tobias Elena

33. Dispoziția nr. 33 din 29.01.2016 privind modificarea ajutorului social pentru familia d-lui Ghiurca Ștefan

34. Dispoziția nr. 34 din 29.01.2016 privind modificarea ajutorului social pentru familia d-lui Boka Marin

35. Dispoziția nr. 35 din 29.01.2016 privind încetarea ajutorului social pentru familia d-nei Moldovan Ramona

36. Dispoziția nr. 36 din 29.01.2016 privind încetarea ajutorului social pentru familia d-lui Farcaș Mihai

37. Dispoziția nr. 37 din 29.01.2016 privind încetarea ajutorului social pentru familia d-lui Adam Ion

38. Dispoziția nr. 38 din 11.02.2016 privind actualizarea componenței Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comune Rîciu, Jud. Mureș

39. Dispoziția nr. 39 din 11.02.2016 privind stabilirea perioadei în care va avea loc desemnarea reprezentanților funcționarilor publici în Comisia Paritară, respectiv Comisia de Disciplină din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Rîciu

40. Dispoziția nr. 40 din 12.02.2016 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu

41. Dispoziția nr. 41 din 17.02.2016 privind numirea unui curator având ca obiect punerea sub interdicție a bolnavei Văcar Victoria, cu domiciliul în localitatea Rîciu, str. Vasile Conțiu, nr. 9, jud. Mureș, CNP 2480418264402

42. Dispoziția nr. 48 din 29.02.2016 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu

43. Dispoziția nr. 49 din 09.03.2016 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu

44.  Dispoziția nr. 50 din 09.03.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru copiii proveniți din familii defavorizate pe luna februarie 2016

45. Dispoziția nr. 51 din 09.03.2016 privind neacordarea tichetelor sociale pentru copiii proveniți din familii defavorizate pe luna februarie 2016

46.  Dispoziția nr. 52 din 09.03.2016 cu privire la acordarea unui ajutor de înmormântare

47. Dispoziția nr. 53 din 11.03.2016 privind desemnarea doamnei Barteș Roma ca persoană cu atribuții, responsabilă cu activitatea de arhivă

48. Dispoziția nr. 54 din 11.03.2016 privind continuarea acordării indemnizației lunare numitei Dobrean Iuliana, domiciliată în comuna Rîciu, sat. Pîrîu Crucii nr. 51, reprezentant legal al minorei Dobrean Andrada, persoana cu handicap grav care necesită protecție socială

49. Dispoziția nr. 55 din 24.03.2016 privind reorganizarea controlului financiar-preventiv

50. Dispoziția nr. 56 din 24.03.2016 pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite domnului Sfîriac Augustin – persoană cu handicap grav

51. Dispoziția nr. 57 din 24.03.2016 privind acordarea unui ajutor de urgență

52. Dispoziția nr. 58 din 29.03.2016 cu privire la: constituirea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și numirea secretarului acestor comisii pentru concursul organizat de Primăria comunei Rîciu în data de 20.04.2016 pentru ocuparea postului vacant de casier piață – compartimentul administrație întreținere

53. Dispoziția nr. 59 din 31.03.2016 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu

54. Dispoziția nr. 60 din 31.03.2016 privind acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitei Boganyi Victorița-Ileana

55. Dispoziția nr. 61 din 31.03.2016 privind acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitului Farcaș Dorin

56. Dispoziția nr. 62 din 31.03.2016 privind acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitei Deme Ani-Petruța

57. Dispoziția nr. 63 din 31.03.2016 privind suspendarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Iuga Ruxandra

58. Dispoziția nr. 64 din 31.03.2016 privind suspendarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Baciu Anna Matild

59. Dispoziția nr. 65 din 31.03.2016 privind suspendarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Varga Simona-Crina

60. Dispoziția nr. 66 din 31.03.2016 privind suspendarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitului Dodiță Teodor

61. Dispoziția nr. 67 din 31.03.2016 privind suspendarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Vulc Ana-Maria

62. Dispoziția nr. 68 din 31.03.2016 privind suspendarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitului Varga Pardalian Ioan

63. Dispoziția nr. 69 din 31.03.2016 privind suspendarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Cioloboc Simona

64. Dispoziția nr. 92 din 07.04.2016 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu

65. Dispoziția nr. 93 din 07.04.2016 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar de pe lângă Biroul Electoral de Circumscripție nr. 77-Rîciu, care participă la operațiuni  în vederea organizării și desfățurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din ziua de duminică, 5 iunie 2016

66. Dispoziția nr. 94 din 12.04.2016 privind neacordarea tichetelor sociale pentru copiii proveniți din familii defavorizate pe luna martie 2016

67. Dispoziția nr. 95 din 12.04.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de d-na Mesaroș Andreea

68. Dispoziția nr. 96 din 12.04.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de d-na Haidu Silvia

69. Dispoziția nr. 97 din 12.04.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de d-na Gabriș Jutka

70.  Dispoziția nr. 98 din 12.04.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de dl. Boganyi Pardalian

71. Dispoziția nr. 99 din 12.04.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de d-na Gyurka Cristina

72. Dispoziția nr. 100 din 12.04.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentata de d-na Hegyi Eszter

73. Dispoziția nr. 101 din 12.04.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de dl. Lumperdean Călin

74. Dispoziția nr. 102 din 12.04.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de d-na Otvoș Luciana

75. Dispoziția nr. 103 din 12.04.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de d-na Moldovan Violeta

76. Dispoziția nr. 115 din 22.04.2016 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu

77.  Dispoziția nr. 116 din 26.04.2016 privind angajarea d-nei Chiciudean Ramona în cadrul aparatului de specialitate al primarului – personal contractual, pe baza unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată pe postul de casier piață

78. Dispoziția nr. 117 din 26.04.2016 privind continuarea acordării indemnizației lunare numitului Bârsan Viorel Alin, domiciliat în comuna Rîciu, strada Mihai Viteazu nr. 23, tatăl minorului Bârsan Cosmin Viorel, persoana cu handicap grav cu drept de asistent personal, pe perioadă determinată (de la 15.04.2016 – 14.04.2017)

79. Dispoziția nr. 118 din 26.04.2016 privind prelungirea perioadei de acordare a indemnizației lunare numitei Apăfăian Elena, pentru îngrijirea minorului Apăfăian Raul Cătălin, domiciliat în comuna  Rîciu,  strada Gheorghe Șincai nr. 113, persoana cu handicap GRAV, pe perioadă determinată (de la 01.04.2016-31.03.2017)

80. Dispoziția nr. 119 din 28.04.2016 privind majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plata în anul 2016, conform H.G. 1.017 din 30 decembrie 2015, al d-nei Vas-Scripcă Andreea-Cristina, angajat în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Rîciu, pe postul de inspector grad profesional asistent

81. Dispoziția nr. 120 din 28.04.2016 privind majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plata în anul 2016, conform H.G. 1.017 din 30 decembrie 2015, al d-lui Suciu Eugen-Marian, angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rîciu pe postul de referent

82. Dispoziția nr. 121 din 28.04.2016 privind majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plata în anul 2016, conform H.G. 1.017 din 30 decembrie 2015, al d-nei Zăhan Maria-Teodora, angajat în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Rîciu, pe postul de inspector grad profesional asistent

83. Dispoziția nr. 122 din 28.04.2016 privind promovarea în grad profesional, a d-nei Bucur Mariana, bibliotecar debutant (M) în funcția de bibliotecar (S) contractual de execuție gradul II, gradația II, clasa de salarizare 50 coeficientul de ierarhizare 3,35, cu timp parțial de muncă în cadrul Bibliotecii comunale Rîciu

84. Dispoziția nr. 123 din 28.04.2016 privind desemnarea doamnei Vas-Scripcă Andreea-Cristina, având funcția publică de inspector, grad profesional asistent ca persoană responsabilă în domeniul evidenței persoanelor și eliberării actelor de identitate în cadrul SPCLEP Rîciu

85. Dispoziția nr. 124 din 28.04.2016 pentru desemnarea persoanelor responsabile cu avizarea cererilor de eliberare a cărților de identitate, primite de Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor a Comunei Rîciu

86. Dispoziția nr. 125 din 28.04.2016 privind stabilirea programului de lucru cu publicul la SPCLEP RÎCIU, Compartimentul agricol, cadastru și relații publice și casieria instituției

87. Dispoziția nr. 126 din 28.04.2016 privind desemnarea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor a Comunei Rîciu, Județul Mureș

88. Dispoziția nr. 127 din 28.04.2016 pentru împuternicirea unor persoane din cadrul SPCLEP Rîciu, să constate contravențiile și sancțiunile la regimul actelor de identitate si pe linie de stare civilă

89. Dispoziția nr. 128 din 28.04.2016 pentru alocarea plajei de numere de înregistrare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor a Comunei Rîciu

90. Dispoziția nr. 129 din 29.04.2016 privind acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitei Lorinczi Semida-Maria

91. Dispoziția nr. 130 din 29.04.2016 privind modificarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Moti Rimina-Mirela

92. Dispoziția nr. 131 din 29.04.2016 privind încetarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Cucuiet Ancuta

93. Dispoziția nr. 132 din 29.04.2016 privind încetarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Bandi Anuța

94. Dispoziția nr. 133 din 29.04.2016 privind reluarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Varga Simona

95. Dispoziția nr. 134 din 29.04.2016 privind reluarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Colceri Petronela-Mihaela

96. Dispoziția nr. 135 din 29.04.2016 privind reluarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Haidu Silvia

97. Dispoziția nr. 136 din 29.04.2016 privind reluarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Mureșan Mariana

98. Dispoziția nr. 137 din 29.04.2016 privind reluarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Moti Maria

99. Dispoziția nr. 138 din 29.04.2016 privind reluarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Oltean Viorica

100. Dispoziția nr. 139 din 29.04.2016 privind reluarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Moti Rimina-Mirela

101. Dispoziția nr. 140 din 29.04.2016 privind acordarea ajutorului social pentru familia d-nei Lorinczi Semida-Maria

102. Dispoziția nr. 141 din 29.04.2016 privind reluarea ajutorului social pentru familia d-lui Moti Vasile

103. Dispoziția nr. 142 din 29.04.2016 privind acordarea ajutorului social pentru familia d-lui Ghiurcă Ștefan

104. Dispoziția nr. 143 din 29.04.2016 privind suspendarea ajutorului social pentru familia d-nei Lumperdean Petrița

105. Dispoziția nr. 144 din 03.05.2016 referitor la: stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale din data de 05.06.2016

106. Dispoziția nr. 145 din 12.05.2016 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rîciu pe anul 2016

107. Dispoziția nr. 146 din 12.05.2016 privind actualizarea Fișelor de post a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Rîciu

108. Dispoziția nr. 147 din 17.05.2016 privind continuarea acordării indemnizației lunare numitului Rotund Nistor, domiciliat în comuna Rîciu, strada Pășunii nr. 9, reprezentant legal al minorului Rotund Ioan Cosmin, persoană cu handicap grav cu drept de asistent personal

109. Dispoziția nr. 148 din 17.05.2016 privind neacordarea tichetelor sociale pentru copiii proveniți din familii defavorizate pe luna aprilie 2016

110. Dispoziția nr. 149 din 17.05.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Mesaroș Andreea

111. Dispoziția nr. 150 din 17.05.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Haidu Silvia

112. Dispoziția nr. 151 din 17.05.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către dl. Boganyi Pardalian

113. Dispoziția nr. 152 din 17.05.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Gyurka Cristina

114. Dispoziția nr. 153 din 17.05.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Hegyi Eszter

115. Dispoziția nr. 154 din 17.05.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către dl. Lumperdean Călin-Dănuț

116. Dispoziția nr. 155 din 17.05.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Otvoș Luciana

117. Dispoziția nr. 156 din 17.05.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Moldovan Violeta

118. Dispoziția nr. 157 din 17.05.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Pop Anamaria

119. Dispoziția nr. 158 din 17.05.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către dl. Adam Ion

120. Dispoziția nr. 159 din 17.05.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Molnar Timea-Claudia

121. Dispoziția nr. 160 din 17.05.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Moldovan Sunita

122. Dispoziția nr. 161 din 17.05.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Iuga Olga-Ileana

123. Dispoziția nr. 162 din 17.05.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Ghiurca Nuța-Reghina

124. Dispoziția nr. 163 din 17.05.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na  Demi Rada-Mihaela

125. Dispoziția nr. 164 din 17.05.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Farcaș Aurelia

126. Dispoziția nr. 165 din 17.05.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Cucuiet Ancuța

127. Dispoziția nr. 166 din 17.05.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către dl. Pogăcean Grigore

128. Dispoziția nr. 167 din 17.05.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către dl. Fărcaș Viorel-Vadar

129. Dispoziția nr. 169 din 30.05.2016 privind constituirea comisiei responsabile de distrugerea prin ardere a cărților de identitate, a cărților de identitate provizorii, a buletinelor de identitate, a cărților de alegător, retrase sau anulate, în cadrul SPCLEP RÎCIU

130. Dispoziția nr. 170 din 31.05.2016 privind acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitei Boganyi Victorița-Ileana

131. Dispoziția nr. 171 din 31.05.2016 privind acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitei Gyurka Cristina

132. Dispoziția nr. 172 din 31.05.2016 privind încetarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Burian Garofița

133. Dispoziția nr. 173 din 31.05.2016 privind suspendarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitului Manoilă Ioan

134. Dispoziția nr. 174 din 31.05.2016 privind acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitei Morar Claudia

135. Dispoziția nr. 175 din 31.05.2016 privind suspendarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Sala Mioara

136. Dispoziția nr. 176 din 31.05.2016 privind suspendarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Lunca Natalia-Alexandra

137. Dispoziția nr. 177 din 31.05.2016 privind suspendarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Cioloboc Emilia-Laura

138.  Dispoziția nr. 178 din 31.05.2016 privind suspendarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitului Moldovan Cornel-Aurelian

139. Dispoziția nr. 179 din 31.05.2016 privind suspendarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Tușinean Valentina

140. Dispoziția nr. 180 din 31.05.2016 privind suspendarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Șandor Raluca

141. Dispoziția nr. 181 din 31.05.2016 privind reluarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Dogar Cristina

142. Dispoziția nr. 182 din 31.05.2016 privind acordarea ajutorului social pentru familia d-nei Farcaș Violina

143. Dispoziția nr. 183 din 31.05.2016 privind acordarea ajutorului social pentru familia d-nei Boganyi Victorița-Ileana

144. Dispoziția nr. 184 din 31.05.2016 privind modificarea ajutorului social pentru familia d-nei Tobias Elena

145. Dispoziția nr. 185 din 31.05.2016 privind modificarea ajutorului social pentru familia d-nei Racz Ibolya

146. Dispoziția nr. 186 din 31.05.2016 privind interzicerea comercializării și consumului de băuturi alcoolice pe raza comunei Rîciu (satele Rîciu, Sînmartinu de Câmpie, Ulieș și Nima Rîciului), în ziua de 5 iunie 2016, cu ocazia alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, în spațiul de protecție al fiecărei secții de votare

147. Dispoziția nr. 187 din 09.06.2016 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rîciu pe anul 2016

148. Dispoziția nr. 188 din 16.06.2016 privind delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer de stare civilă în cadrul SPCLEP Rîciu

149. Dispoziția nr. 189 din 17.06.2016 privind neacordarea tichetelor sociale pentru copiii proveniți din familii defavorizate pe luna mai 2016

150. Dispoziția nr. 190 din 17.06.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Cucuiet Ancuța

151. Dispoziția nr. 191 din 17.06.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Farcaș Aurelia

152. Dispoziția nr. 192 din 17.06.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Demi Rada-Mihaela

153. Dispoziția nr. 193 din 17.06.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Iuga Olga-Ileana

154. Dispoziția nr. 194 din 17.06.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Ghiurca Nuța-Reghina

155. Dispoziția nr. 195 din 17.06.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către dl. Pogăcean Grigore

156. Dispoziția nr. 196 din 17.06.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Moldovan Sunita

157. Dispoziția nr. 197 din 17.06.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Molnar Timea-Claudia

158. Dispoziția nr. 198 din 17.06.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către dl. Adam Ion

159. Dispoziția nr. 199 din 17.06.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Drogo Maria-Pamela

160. Dispoziția nr. 200 din 17.06.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Otvoș Luciana

161. Dispoziția nr. 201 din 17.06.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către dl. Lumperdean Călin-Dănuț

162. Dispoziția nr. 202 din 17.06.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Hegyi Eszter

163. Dispoziția nr. 203 din 17.06.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Gyurka Cristina

164. Dispoziția nr. 204 din 17.06.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către dl. Boganyi Pardalian

165. Dispoziția nr. 205 din 17.06.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Haidu Silvia

166. Dispoziția nr. 206 din 17.06.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Mesaroș Andreea

167. Dispoziția nr. 207 din 17.06.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către Fărcaș Viorel-Vadar

168. Dispoziția nr. 208 din 28.06.2016 privind aprobarea rectificării actului de naștere, exemplarele I și II, privind pe Cînpean Vasile

169. Dispoziția nr. 209 din 30.06.2016 privind modificarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Sala Mioara

170. Dispoziția nr. 210 din 30.06.2016 privind reluarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Sala Mioara

171. Dispoziția nr. 211 din 30.06.2016 privind reluarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Cioloboc Simona

172. Dispoziția nr. 212 din 30.06.2016 privind acordarea ajutorului social pentru familia d-nei Lazăr Elisabeta

173. Dispoziția nr. 213 din 30.06.2016 privind acordarea ajutorului social pentru familia d-nei Deme Ileana

174. Dispoziția nr. 214 din 30.06.2016 privind reluarea ajutorului social pentru familia d-nei Lumperdean Petrița

175. Dispoziția nr. 215 din 30.06.2016 privind continuarea acordării indemnizației lunare numitei Dobrean Iuliana, domiciliată în comuna Rîciu, sat Pîrîu Crucii nr. 51, reprezentant legal al minorei Dobrean Andrada, persoană cu handicap grav care necesită protecție socială

176. Dispoziția nr. 216 din 01.07.2016 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu

177. Dispoziția nr. 217 din 07.07.2016 privind stabilirea atribuțiilor viceprimarului comunei Rîciu, dl. Ioan Chertes

178. Dispoziția nr. 218 din 07.07.2016 de revocare a dispoziției nr. 181/31.05.2016, privind reluarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Dogar Cristina

179. Dispoziția nr. 219 din 22.07.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite domnului Linca Pavel – persoană cu handicap grav

180. Dispoziția nr. 220 din 22.07.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Oroian Samfira – persoană cu handicap grav

181. Dispoziția nr. 221 din 22.07.2016 privind neacordarea tichetelor sociale pentru copiii proveniți din familii defavorizate pe luna iunie 2016

182. Dispoziția nr. 222 din 22.07.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Demi Rada-Mihaela

183. Dispoziția nr. 223 din 22.07.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Haidu Silvia

184. Dispoziția nr. 224 din 22.07.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Molnar Timea-Claudia

185. Dispoziția nr. 225 din 22.07.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Hegyi Eszter

186. Dispoziția nr. 226 din 22.07.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Gyurka Cristina

187. Dispoziția nr. 227 din 22.07.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Otvoș

188. Dispoziția nr. 228 din 22.07.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către dl. Lumperdean Călin

189. Dispoziția nr. 229 din 22.07.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către dl. Bogany Pardalian

190. Dispoziția nr. 230 din 22.07.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către dl. Adam Ion

191. Dispoziția nr. 231 din 22.07.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Cucuiet Ancuța

192. Dispoziția nr. 232 din 22.07.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Farcaș Aurelia

193. Dispoziția nr. 233 din 22.07.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Iuga Olga-Ileana

194. Dispoziția nr. 234 din 22.07.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Ghiurcă Nuța-Reghina

195. Dispoziția nr. 235 din 22.07.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Moldovan Violeta

196. Dispoziția nr. 236 din 22.07.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Mesaroș Andreea

197. Dispoziția nr. 237 din 22.07.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către dl. Pogăcean Grigore

198. Dispoziția nr. 238 din 22.07.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către dl. Farcaș Viorel-Vadar

199. Dispoziția nr. 239 din 22.07.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia reprezentată de către d-na Pop Anamaria

200. Dispoziția nr. 240 din 29.07.2016 privind acordarea ajutorului social pentru familia d-lui Ghiurca Daniel Marius

201. Dispoziția nr. 241 din 29.07.2016 privind acordarea ajutorului social pentru familia d-lui Lukacs Dănilă

202. Dispoziția nr. 242 din 29.07.2016 privind reluarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Tușinean Valentina

203. Dispoziția nr. 243 din 29.07.2016 privind suspendarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Varga Simona Crina

204. Dispoziția nr. 244 din 29.07.2016 privind modificarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Cordoș Maria

205. Dispoziția nr. 245 din 29.07.2016 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Vulc Ana-Maria

206. Dispoziția nr. 246 din 29.07.2016 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitului Varga Pardalian Ioan

207. Dispoziția nr. 247 din 29.07.2016 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Bîrsan Daciana

208. Dispoziția nr. 248 din 29.07.2016 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitului Rîtea Marian

209. Dispoziția nr. 249 din 29.07.2016 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Iuga Ruxandra

210. Dispoziția nr. 250 din 29.07.2016 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Muntean Elena-Maria

211. Dispoziția nr. 251 din 29.07.2016 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Otvoș Luciana

212. Dispoziția nr. 252 din 29.07.2016 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Gabris Yutka

213. Dispoziția nr. 253 din 29.07.2016 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Ghiurca Claudia

214. Dispoziția nr. 254 din 29.07.2016 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Ștefan Olivia

215. Dispoziția nr. 255 din 29.07.2016 privind modificarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Tușinean Valentina

216. Dispoziția nr. 256 din 04.08.2016 privind constituirea la nivelul Comunei Rîciu a grupului de lucru pentru implementarea planului european de distribuție a ajutoarelor aprobat prin HG. 799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

217. Dispoziția nr. 257 din 08.08.2016 pentru aprobarea rectificării actului de căsătorie nr. 6 din 12 februarie 1970 privind pe Cucuet Emil și Baciu Irina, exemplarele I și II

218. Dispoziția nr. 258 din 16.08.2016 privind aprobarea listei suplimentare a ajutoarelor alimentare, distribuite în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2015-2016, la nivelul Primăriei Comunei Rîciu

219. Dispoziția nr. 259 din 16.08.2016 privind desemnarea reprezentantului unității administrativ-teritoriale privind raportarea către OCPI a stadiului privind derularea contractului de achiziție publică a lucrărilor de finanțare sistematică pentru sectoarele cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, lucrări finanțate de ANCPI

220. Dispoziția nr. 260 din 16.08.2016 privind desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea si derularea contractului de achiziție publică a lucrărilor de finanțare sistematică pentru sectoarele cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, lucrări finanțate de ANCPI

221. Dispoziția nr. 261 din 17.08.2016 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu

222. Dispoziția nr. 262 din 19.08.2016 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu

223. Dispoziția nr. 263 din 31.08.2016 privind acordarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Vulc Ana-Maria

224. Dispoziția nr. 264 din 31.08.2016 privind acordarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitului Varga Pardalian Ioan

225. Dispoziția nr. 265 din 31.08.2016 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Morar Claudia

226. Dispoziția nr. 266 din 31.08.2016 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitului Manoilă Ioan

227. Dispoziția nr. 267 din 31.08.2016 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Lunca Natalia-Alexandra

228. Dispoziția nr. 268 din 31.08.2016 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Cioloboc Emilia-Laura

229. Dispoziția nr. 269 din 31.08.2016 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitului Moldovan Cornel-Aurelian

230. Dispoziția nr. 270 din 31.08.2016 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Șandor Raluca

231. Dispoziția nr. 271 din 31.08.2016 privind acordarea ajutorului social pentru susținerea familiei d-nei Rusu Maria

232. Dispoziția nr. 272 din 31.08.2016 privind acordarea ajutorului social pentru susținerea familiei d-lui Mureșan Constantin-Marcel

233. Dispoziția nr. 273 din 31.08.2016 privind suspendarea ajutorului social pentru susținerea familiei d-lui Ghiurca Ștefan

234. Dispoziția nr. 274 din 31.08.2016 privind punerea în aplicare a sentinței penale nr. 392 din 08.04.2016 a Judecătoriei Tg. Mureș privind pe Sebezan  Dumitru Viorel în vederea obligației de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 zile lucrătoare

235. Dispoziția nr. 275 din 31.08.2016 privind actualizarea componenței comisiei locale pentru probleme de apărare

236. Dispoziția nr. 276 din 02.09.2016 privind convocarea sedinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu

237. Dispoziția nr. 277 din 05.09.2016 privind aprobarea rectificării actului de căsătorie nr. 15 din 9 iulie 1992 privind pe LINCA ALEXANDRU și ORMENIȘAN RODICA, exemplarele I și II

238. Dispoziția nr. 278 din 05.09.2016 cu privire la sistarea indemnizației lunare acordate numitei OROIAN SAMFIRA, persoana cu handicap grav, ca urmare a decesului acestuia

239.  Dispoziția nr. 279 din 07.09.2016 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rîciu pe anul 2016

240. Dispoziția nr. 280 din 09.09.2016 pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite doamnei CHIOREAN MARIA – persoană cu handicap grav

241. Dispoziția nr. 281 din 23.09.2016 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu

242. Dispoziția nr. 282 din 27.09.2016 privind numirea unui curator pe seama bolnavei Zăhan Victoria, cu domiciliul în comuna Rîciu, sat Coasta Mare, nr. 19, jud. Mureș

243. Dispoziția nr. 283 din 29.09.2016 privind: nominalizarea agenților economici din rețeaua comercială a comunei Rîciu, care vor distribui produse raționalizate către populație

244. Dispoziția nr. 284 din 30.09.2016 privind acordarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Dodiță Teodor

245. Dispoziția nr. 285 din 30.09.2016 privind suspendarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Moldovan Ana-Maria

246. Dispoziția nr. 286 din 30.09.2016 privind suspendarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitului Ghiurca Ștefan

247. Dispoziția nr. 287 din 30.09.2016 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitului Farcaș Cornel

248. Dispoziția nr. 288 din 30.09.2016 privind încetarea ajutorului social pentru familia domnului Mureșan Constantin-Marcel

249. Dispoziția nr. 289 din 30.09.2016 privind încetarea ajutorului social pentru familia doamnei Petre Nicoleta

250. Dispoziția nr. 290 din 30.09.2016 privind încetarea ajutorului social pentru familia domnului Farcaș Cornel

251. Dispoziția nr. 291 din 30.09.2016 privind suspendarea ajutorului social pentru familia doamnei Moldovan Ana Maria

252. Dispoziția nr. 292 din 05.10.2016 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu

253. Dispoziția nr. 293 din 07.10.2016 privind neacordarea tichetelor sociale pentru copiii proveniți din familii defavorizate pe luna septembrie 2016

254. Dispoziția nr. 294 din 07.10.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia numitei Farcaș Aurelia

255. Dispoziția nr. 295 din 07.10.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia numitei Iuga Olga-Ileana

256. Dispoziția nr. 296 din 07.10.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia numitei Giurgiu Ioana-Ancuța-Irma

257. Dispoziția nr. 297 din 07.10.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia numitei Ötvöș Luciana

258. Dispoziția nr. 298 din 07.10.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia numitului Lumperdean Călin

259. Dispoziția nr. 299 din 07.10.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia numitei Gândilă Maria-Anca

260. Dispoziția nr. 300 din 07.10.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia numitei Boganyi Victorița-Ileana

261. Dispoziția nr. 301 din 07.10.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia numitei Varga Simona-Crina

262. Dispoziția nr. 302 din 07.10.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia numitei Gabriș Yutka

263. Dispoziția nr. 303 din 07.10.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia numitei Sebezan Violeta

264. Dispoziția nr. 304 din 21.10.2016 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu

265. Dispoziția nr. 305 din 26.10.2016 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 124/2014, (*actualizată*) privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, la nivelul comunei Rîciu

266. Dispoziția nr. 306 din 31.10.2016 privind revocarea dispoziției cu nr. 284/30.09.2016 privind acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitului Dodiță Teodor

267. Dispoziția nr. 307 din 31.10.2016 privind modificarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Mureșan Mariana

268. Dispoziția nr. 308 din 31.10.2016 privind suspendarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Petre Nicoleta

269. Dispoziția nr. 309 din 31.10.2016 privind încetarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Varga Simona Crina

270. Dispoziția nr. 310 din 31.10.2016 privind acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitei Gabriș Yutka

271. Dispoziția nr. 311 din 31.10.2016 privind acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitului Manoilă Ioan

272. Dispoziția nr. 312 din 31.10.2016 privind acordarea ajutorului social pentru familia numitului Farcaș Dorin

273. Dispoziția nr. 313 din 31.10.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale/lemne pentru beneficiarii de ajutor social

274. Dispoziția nr. 314 din 31.10.2016 pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite doamnei Dulău Domnica – persoană cu handicap grav

275. Dispoziția nr. 315 din 04.11.2016 privind stabilirea locurilor de afișaj electoral pentru desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților ce vor avea loc în data de 11 decembrie 2016

276. Dispoziția nr. 316 din 08.11.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia numitei Haidu Silvia

277. Dispoziția nr. 317 din 08.11.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia numitei Kiss Irina-Delia

278. Dispoziția nr. 318 din 08.11.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia numitei Moldovan Ana

279. Dispoziția nr. 319 din 08.11.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia numitei Ghiurca Nuța-Reghina

280. Dispoziția nr. 320 din 08.11.2016 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia numitului Farcaș Dorin

281. Dispoziția nr. 371 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Cătană Alexandru cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

282. Dispoziția nr. 372 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Anton Aurel cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

283. Dispoziția nr. 373 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Cătană Alexandru cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

284. Dispoziția nr. 374 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Bacali Diana cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

285. Dispoziția nr. 375 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Dicu Irina  cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

286. Dispoziția nr. 376 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Belean Augustin cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

287. Dispoziția nr. 377 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Cordoș Ioan cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

288. Dispoziția nr. 378 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Cozoș Minerva cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

289. Dispoziția nr. 379 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Blaga Ioan cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

290. Dispoziția nr. 380 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Strete Ana cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

291. Dispoziția nr. 381 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Strete Maria cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

292. Dispoziția nr. 382 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Lumperdean Augustin cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

293. Dispoziția nr. 383 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Cioloboc Teodor cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

294. Dispoziția nr. 384 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Morar Claudia cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

295. Dispoziția nr. 385 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Vasu Adriana-Elisabeta cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

296. Dispoziția nr. 386 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Gabriș Gyula cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

297. Dispoziția nr. 387 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Ötvöș Luciana cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

298. Dispoziția nr. 388 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Lumperdean Călin-Dănuț cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

299. Dispoziția nr. 389 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Oltean Solomica cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

300. Dispoziția nr. 390 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Manoilă Ioan cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

301. Dispoziția nr. 391 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Kis Nicoleta cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

302. Dispoziția nr. 392 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Miclea Floarea cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

303. Dispoziția nr. 393 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Deme Monica cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

304. Dispoziția nr. 394 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Moldovan Alina cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

305. Dispoziția nr. 395 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Moldovan Nuși cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

306. Dispoziția nr. 396 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Moti Maria cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

307. Dispoziția nr. 397 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Deme Ani-Petruța cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

308. Dispoziția nr. 398 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Colceri Petronela cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

309. Dispoziția nr. 399 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Moldovan Daniela cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

310. Dispoziția nr. 400 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Haidu Brunți cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

311. Dispoziția nr. 401 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Varga Călin cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

312. Dispoziția nr. 402 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Moldovan Ramona cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

313. Dispoziția nr. 403 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Gyurka Emma cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

314. Dispoziția nr. 404 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Dodo Margareta cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

315. Dispoziția nr. 405 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Moldovan Violeta cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

316. Dispoziția nr. 406 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Moti Gligore cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

317. Dispoziția nr. 407 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Ghiurca Frunza cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

318. Dispoziția nr. 408 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Dodo Angela cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

319. Dispoziția nr. 409 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Lunca Natalia cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

320. Dispoziția nr. 410 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Moldovan Florin cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

321. Dispoziția nr. 411 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Ghiurcă Nuța-Reghina cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

322. Dispoziția nr. 412 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Moldovan Angela cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

323. Dispoziția nr. 413 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Cozac Violeta cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

324. Dispoziția nr. 414 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Sărmășan Valeria cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

325. Dispoziția nr. 415 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Cozoș Carolina cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

326. Dispoziția nr. 416 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Dodo Sorinel cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

327. Dispoziția nr. 417 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Moldovan Cornel cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

328. Dispoziția nr. 418 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Ghiurca Ioan cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

329. Dispoziția nr. 419 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Dodiță Teodor cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

330. Dispoziția nr. 420 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Lumperdean Klara cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

331. Dispoziția nr. 421 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Ghiurca Mihaela cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

332. Dispoziția nr. 422 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Bîrsan Elena cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

333. Dispoziția nr. 423 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Dodo Virgil cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

334. Dispoziția nr. 424 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Sala Avram cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

335. Dispoziția nr. 425 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Fodor Florin cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

336. Dispoziția nr. 426 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Moti Maria cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

337.  Dispoziția nr. 427 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Moti Grigore cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

338. Dispoziția nr. 428 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Otvoș Vermona cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

339. Dispoziția nr. 429 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Irimia Cornel-Avram cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

340. Dispoziția nr. 430 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Mesaroș Andreea cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

341. Dispoziția nr. 431 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Ungur Ioan cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

342. Dispoziția nr. 432 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Kiss Viorica cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

343. Dispoziția nr. 433 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Farcaș Carmen cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

344. Dispoziția nr. 434 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Farcaș Stănel-Toni cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

345. Dispoziția nr. 435 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Moruțan Andrei cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

346. Dispoziția nr. 436 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Dodo Alexandru cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

347. Dispoziția nr. 437 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Moldovan Sunita cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

348. Dispoziția nr. 438 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Baciu Eszter cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

349. Dispoziția nr. 439 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Gyurka Sorinel cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

350. Dispoziția nr. 440 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Ghiurca Claudia cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

351. Dispoziția nr. 441 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Irimia Călin cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

352. Dispoziția nr. 442 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Moti Rimina-Mirela cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

353. Dispoziția nr. 443 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Nagy Iosif cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

354. Dispoziția nr. 444 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Vârtic Iuliana-Alina cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

355. Dispoziția nr. 445 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Burnulea Sabin-Mihai cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

356. Dispoziția nr. 446 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Lumperdean Bianca cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

357. Dispoziția nr. 447 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Dobrean Florentin cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

358. Dispoziția nr. 448 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Moldovan Augustin-Daniel cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

359. Dispoziția nr. 449 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Moldovan Ioan cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

360. Dispoziția nr. 450 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Varga Sorina-Bianca cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

361. Dispoziția nr. 451 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței domnului Bucur Vasile cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

362. Dispoziția nr. 452 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Drogo Denisa cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

363. Dispoziția nr. 453 din 08.11.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Varga Simona-Crina cu gaze naturale/lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2016-martie 2017

364. Dispoziția nr. 454 din 11.11.2016 privind desemnarea dnei Rîcean Maria ca responsabil achiziții publice în cadrul U.A.T. Comuna Rîciu

365. Dispoziția nr. 455 din 17.11.2016 privind constituirea Comisiei de inventariere anuală a tuturor categoriilor de sigilii și ștampile, deținute de către Primăria Rîciu

366. Dispoziția nr. 456 din 17.11.2016 privind constituirea Comisiei de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, de scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea bunurilor, constând în materiale și materiale de natura obiectelor de inventar precum active fixe din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale

367. Dispoziția nr. 457 din 18.11.2016 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu

368. Dispoziția nr. 458 din 18.11.2016 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Tușinean Susana

369.  Dispoziția nr. 459 din 18.11.2016 cu privire la sistarea indemnizației lunare acordate numitei Chiorean Maria, persoană cu handicap grav, ca urmare a decesului acesteia

370. Dispoziția nr. 460 din 24.11.2016 privind suspendarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitului Boka Marin

371. Dispoziția nr. 461 din 24.11.2016 privind încetarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Haidu Silvia

372. Dispoziția nr. 462 din 24.11.2016 privind încetarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Moldovan Viorica

373. Dispoziția nr. 463 din 24.11.2016 privind încetarea ajutorului social pentru familia domnului Ghiurca Ștefan

374. Dispoziția nr. 464 din 24.11.2016 privind suspendarea ajutorului social pentru familia domnului Boka Marin

375. Dispoziția nr. 465 din 29.11.2016 privind acordarea indemnizației lunare cuvenite doamnei Gorea Ana – persoană cu handicap grav

376. Dispoziția nr. 466 din 29.11.2016 privind modificarea bugetului Școlii Gimnaziale “Gheorghe Șincai” Rîciu pe anul 2016

377. Dispoziția nr. 467 din 29.11.2016 privind acordarea unui spor de 15% la salariul de încadrare dnei Rîcean Maria, consilier superior, pentru efectuarea de avize, avize de principiu în scopul eliberării certificatelor de urbanism

378. Dispoziția nr. 468 din 06.12.2016 privind interzicerea comercializării și consumului de băuturi alcoolice pe raza comunei Rîciu (satele Rîciu, Sînmartinu de Câmpie, Ulieș și Nima Rîciului), în ziua de 11 decembrie 2016, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016, în spațiul de protecție al fiecărei secții de votare

379. Dispoziția nr. 469 din 13.12.2016 cu privire la sistarea indemnizației lunare acordate numitei Bucur Maria, persoană cu handicap grav, ca urmare a decesului acesteia

380. Dispoziția nr. 470 din 14.12.2016 privind constituirea comisiei de recepție parțială a lucrărilor aferente obiectivului de investiții “Sală pentru evenimente” în satul Coasta Mare

381. Dispoziția nr. 471 din 19.12.2016 privind modificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale – Comuna Rîciu pe anul 2016

382. Dispoziția nr. 472 din 23.12.2016 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu

383. Dispoziția nr. 473 din 23.12.2016 privind încetarea contractului individual de muncă nr. 244/2014 ca urmare a acordului părților al domnului Suciu Eugen-Marian, având funcția de referent la S.V.S.U. din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rîciu

384. Dispoziția nr. 474 din 30.12.2016 privind acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitei Otvoș Luciana

385. Dispoziția nr. 475 din 30.12.2016 privind modificarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Moldovan Violeta

386. Dispoziția nr. 476 din 30.12.2016 privind rectificarea dispozitiei nr. 310 din 31.10.2016 a dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitei Gabriș Yutka

387. Dispoziția nr. 477 din 30.12.2016 privind reluarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitului Ghiurca Ștefan

388. Dispoziția nr. 478 din 30.12.2016 privind încetarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Moldovan Ana-Maria

389. Dispoziția nr. 479 din 30.12.2016 privind acordarea ajutorului social pentru domnul Moldovan Sergiu

390. Dispoziția nr. 480 din 30.12.2016 privind acordarea ajutorului social pentru familia domnului Ghiurca Ștefan

391. Dispoziția nr. 481 din 30.12.2016 privind încetarea ajutorului social pentru familia doamnei Moldovan Ana Maria