2017

1. Dispoziţia nr. 1 din data de 03.01.2017 privind alocarea plajei de numere de înregistrare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Rîciu

2. Dispoziţia nr. 2 din data de 03.01.2017 pentru alocarea plajei de numere de înregistrare la compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rîciu

3. Dispoziţia nr. 3 din data de 03.01.2017 privind continuarea acordării indemnizației lunare numitului Rotund Nistor, domiciliat în comuna Rîciu, strada Pășunii nr. 9, reprezentant legal al minorului Rotund Ioan Cosmin, persoană cu handicap grav cu drept de asistent personal

4. Dispoziția nr. 4 din data de 03.01.2017 privind continuarea acordării indemnizației lunare numitului IUGA TOADER, domiciliat în comuna Rîciu, tatăl minorului IUGA CIPRIAN DAMIAN, persoană cu handicap grav cu drept de asistent personal

5. Dispoziția nr. 5 din data de 03.01.2017 privind continuarea acordării indemnizației lunare cuvenite domnului Pîrlea Augustin – persoană cu handicap grav

6. Dispoziția nr. 6 din data de 16.01.2017 privind “desemnarea persoanelor responsabile la nivelul primăriei comunei Rîciu, județul Mureș în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 145/2014, pentru “stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, respectiv Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 1846/2014 referitor la punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol”

7. Dispoziția nr. 7 din 19.01.2017 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu

8. Dispoziția nr. 8 din 30.01.2017 privind acordarea unui ajutor de înmormântare numitului Lazăr vasile, domiciliat în comuna Rîciu, jud. Mureș

9. Dispoziția nr. 9 din 31.01.2017 privind acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitei Manoilă Mihaela

10. Dispoziția nr. 10 din 31.01.2017 privind acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitei Moldovan Mariana

11. Dispoziția nr. 11 din 31.01.2017 privind acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitului Moldovan Cornel

12. Dispoziția nr. 12 din 31.01.2017 privind acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitei Bandi Anuța

13. Dispoziția nr. 13 din 31.01.2017 privind acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitei Varga Simona Crina

14. Dispoziția nr. 14 din 31.01.2017 privind încetarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Vulc Ana-Maria

15. Dispoziția nr. 15 din 31.01.2017 privind încetarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Cătană Susana-Rodica

16. Dispoziția nr. 16 din 31.01.2017 privind încetarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Petre Nicoleta

17. Dispoziția nr. 17 din 31.01.2017 privind încetarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Belean Cristina Alina

18. Dispoziția nr. 18 din 31.01.2017 privind modificarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitului Lukacs Dănilă

19. Dispoziția nr. 19 din 31.01.2017 privind reluarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitului Boka Marin

20. Dispoziția nr. 20 din 31.01.2017 privind reluarea ajutorului social pentru familia d-lui Boka Marin

21. Dispoziția nr. 21 din 31.01.2017 privind încetarea ajutorului social pentru familia d-nei Lazăr Elisabeta

22. Dispoziția nr. 22 din 31.01.2017 privind rectificarea dispoziției nr. 474/30.12.2016 privind acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei d-nei Otvoș Luciana

23. Dispoziția nr. 23 din 31.01.2017 privind acordarea ajutorului social pentru familia d-nei Georgescu Luciana

24. Dispoziția nr. 24 din 31.01.2017 privind acordarea ajutorului social pentru familia d-nei Manoilă Mihaela

25. Dispoziția nr. 25 din 31.01.2017 privind acordarea ajutorului social pentru familia d-lui Moldovan Cornel

26. Dispoziția nr. 26 din 31.01.2017 privind majorarea cu 20% a cuantumului brut al salariilor de bază și a sporurilor de care beneficiază funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Rîciu, începând cu data de 1 februarie 2017

27. Dispoziția nr. 27 din 31.01.2017 privind majorarea cu 20% a cuantumului brut al indemnizațiilor de care beneficiază persoanele cu handicap, începând cu data de 1 februarie 2017

28. Dispoziția nr. 28 din 31.01.2017 privind acordarea tichetelor sociale pentru familia d-nei Moldovan Mariana

29. Dispoziția nr. 29 din 31.01.2017 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și atribuire a contractelor de concesiune pentru pășunile situate în comuna Rîciu

30. Dispoziția nr. 30 din 31.01.2017 privind constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor la procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru pășunile situate în comuna Rîciu

31. Dispoziția nr. 31 din data de 07.02.2017 cu privire la sistarea indemnizației lunare acordate numtei ZĂHAN VICTORIA – persoană cu handicap grav, ca urmare a decesului acesteia

32. Dispoziția nr. 32 din 13.02.2017 privind modificarea dispoziției 19/31.01.2017 privind reluarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei

33. Dispoziția nr. 33 din data de 15.02.2017 pentru modificarea Dispoziției nr. 29 din data de 31.01.2017 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și atribuire a contractelor de concesiune pentru pășunile situate în comuna Rîciu

34. Dispoziția nr. 34 din data de 16.02.2017 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 3^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2016, în lumina dezlegărilor date prin Decizia Curții Consituționale nr. 794/2015

35. Dispoziția nr. 35 din data de 16.02.2017 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu

36. Dispoziția nr. 36 din data de 24.02.2017 cu privire la: acordare clase de salarizare suplimentare pentru doamna Zăhan Maria-Teodora

37. Dispoziția nr. 37 din data de 24.02.2017 cu privire la: acordare clase de salarizare suplimentare pentru doamna Vas-Scripcă Andreea-Cristina

38. Dispoziția nr. 38 din data de 24.02.2017 privind constituirea comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor, pentru obiectivul: “Modernizare străzi în comuna Rîciu”

39. Dispoziția nr. 39 din data de 28.02.2017 privind acordarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitului Rîtea Marian

40. Dispoziția nr. 40 din data de 28.02.2017 privind modificarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Boganyi Victorița-Ileana

41. Dispoziția nr. 41 din data de 28.02.2017 privind modificarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Tușinean Valentina

42. Dispoziția nr. 42 din data de 28.02.2017 privind modificarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei monoparentale numitei Colceri Petronela-Mihaela

43. Dispoziția nr. 43 din data de 28.02.2017 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Bucur Ilona

44. Dispoziția nr. 44 din data de 28.02.2017 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei monoparentale numitei Gyurca Cristina

45. Dispoziția nr. 45 din data de 28.02.2017 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Boganyi Victorița-Ileana

46. Dispoziția nr. 46 din data de 28.02.2017 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Bucur Anamaria

47. Dispoziția nr. 47 din data de 28.02.2017 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Moldovan Violeta

48. Dispoziția nr. 48 din data de 28.02.2017 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Moti Maria

49. Dispoziția nr. 49 din data de 28.02.2017 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Vulc Cristina-Viorica

50. Dispoziția nr. 50 din data de 28.02.2017 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitului Bârsan Viorel-Alin

51. Dispoziția nr. 51 din data de 28.02.2017 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Baciu Anna-Matild

52. Dispoziția nr. 52 din data de 28.02.2017 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei numitei Almășan Elena

53. Dispoziția nr. 53 din data de 28.02.2017 privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia d-nei Pongraț Florentina

54. Dispoziția nr. 54 din data de 28.02.2017 privind modificarea acordării ajutorului social pentru familia d-nei Lumperdean Ibolya

55. Dispoziția nr. 55 din data de 28.02.2017 privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia d-nei Racz Ibolya

56. Dispoziția nr. 56 din data de 28.02.2017 privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia d-nei Gyurka Cristina

57. Dispoziția nr. 57 din data de 28.02.2017 privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia d-nei Boganyi Victorița-Ileana

58. Dispoziția nr. 58 din data de 28.02.2017 privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia d-lui Farcaș Dorin

59. Dispoziția nr. 59 din data de 28.02.2017 privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia d-nei Deme Ileana

60. Dispoziția nr. 60 din data de 28.02.2017 privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia d-nei Varga Simona Crina

61. Dispoziția nr. 61 din data de 28.02.2017 privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia d-lui Moldovan Viorel

62. Dispoziția nr. 62 din data de 28.02.2017 privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia d-lui Farcaș Cristian

63. Dispoziția nr. 63 din data de 28.02.2017 privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia d-nei Țala Maria

64. Dispoziția nr. 64 din data de 03.03.2017 privind acordarea indemnizației lunare cuvenite d-nei Dogar Iuliana – persoană cu handicap grav

65. Dispoziția nr. 65 din data de 10.03.2017 privind încetarea acordării drepturilor de alocație pentru susținerea familiei monoparentale numitei Oltean Viorica

66. Dispoziția nr. 66 din data de 13.03.2017 privind numirea comisiei de inventariere și selecționare a arhivei

67. Dispoziția nr. 67 din data de 17.03.2017 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu

68. Dispoziția nr. 68 din data de 22.03.2017 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu

69. Dispoziția nr. 69 din data de 23.03.2017 privind continuarea acordării indemnizației lunare cuvenite domnului SFIRIAC AUGUSTIN – persoană cu handicap grav

70. Dispoziția nr. 70 din data de 28.03.2017 privind desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor aflate în proprietatea și administrarea comunei Rîciu

71. Dispoziția nr. 71 din data de 28.03.2017 privind acordarea indemnizației lunare cuvenite domnului STRETE IULIUS – persoană cu handicap grav

72-87. Dispozitiile nr.72->nr.87

88-105. Dispozitiile nr.88->nr.105

106-120 Dispozitii 13.05.2017-13.07.2017

121-138 Dispozitii 27.07.2017-31.07.2017

139-151 Dispozitii 31.07.2017-09.08.2017

152-163 Dispozitii 23.08.2017-31.08.2017

164-173 Dispozitii 08.09.2017-26.09.2017

174-183 Dispozitii 28.09.2017-17.10.2017

184-200 Dispozitii 27.10.2017-31.10.2017

201-220 Dispozitii 31.10.2017

221-240 Dispozitii 31.10.2017

241-260 Dispozitii 31.10.2017

261-280 Dispozitii 31.10.2017

281-290 Dispozitii 31.10.2017

291-300 Dispozitii 31.10.2017

301-320 Dispozitii 31.10.2017

321-327 Dispozitii 31.10.2017

328-343 Dispozitii 13.11.2017-24.11.2017

344-358 Dispozitii 29.11.2107-29.12.2017